2020-05-26; 7:43 val.

Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Konkursas Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektams finansuoti

Marijampolės savivaldybės administracija skelbia 2019 metų konkursą Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektams finansuoti

Paraiškas gali teikti bendruomenės ir bendrijos, viešosios bei biudžetinės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, kurios veikia pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus. Projekto teikėjas konkursui gali teikti tik vieną paraišką. Priemonių vykdytojų planuojama veikla turi būti vykdoma Marijampolės savivaldybėje.

 

Programos lėšomis remiamos tik su sveikatinimu (sveikatinimo sklaida) susijusios veiklos.

Bendruomenės sveikatos tarybos nustatyti priemonių prioritetai:

 • sveikos gyvensenos skatinimas (alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija, blaivybės palaikymas ir atkryčio prevencija, sveikatai palankios mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas);
 • psichikos sveikatos stiprinimas (pagalba elgesio ir emocinius sutrikimus turintiems vaikams; savižudybių prevencija, patyčių ir smurto prevencija);
 • vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas bei stiprinimas (jaunimo lytinis švietimas, vaikų ir jaunimo higienos įgūdžių ugdymas ir burnos ertmės organų ligų profilaktika, vaikų akių ligų prevencija, saugios aplinkos kūrimas);
 • užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė (ŽIV ir AIDS, lytiškai plintančių ligų ir kt.);
 • gyvenamosios aplinkos sveikatinimas (triukšmo prevencija, maudyklų vandens stebėsena ir kt.).

 

Taip pat projektai skiriami minėti PSO sveikatos atmintinas dienas: Pasaulinė diena be tabako, Pasaulinė AIDS diena ir kt., taip pat Europos judumo savaitei skirti vieši renginiai, įtraukiantys visus savivaldybės gyventojus.

 

Atkreipiame dėmesį, kad programai negali būti teikiami projektai, kurių tikslas:

 • poilsis ir turizmas, sporto varžybos;
 • valstybės lėšomis finansuojamų visuomenės sveikatos paslaugų teikimas;
 • asmens sveikatos priežiūros paslaugos, už kurias yra apmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.

 

Projekte numatomos išlaidos negali dubliuoti išlaidų, finansuojamų iš kitų valstybės ar savivaldybės biudžeto programų.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti projekto teikėjas:

 1. Projekto paraiška
 2. Dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopiją (jei pareiškėjui atstovauja ne vadovas);
 3. Juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo kopiją (teikiant pirmą kartą);
 4. Projekto teikėjo įstatų (nuostatų) kopiją (teikiant pirmą kartą);
 5. Bendradarbiavimą su socialiniais partneriais įrodančių dokumentų kopijas.

 

Projektų paraiškos priimamos iki 2019 m. balandžio 12 d., paraišką pateikiant pasirinktu būdu:

 1. pateikiant Marijampolės savivaldybės administracijai (J. Basanavičiaus a. 1, 2 langelis);
 2. elektroniniu paštu paraiska@marijampole.lt, laiško temos laukelyje (Subject) nurodant – Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos konkursui, pridedant užpildytą paraiškos formą su priedais vienam pdf faile;
 3. elektroniniu būdu per elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt

Paraiškoje turi būti nurodytas įstaigos ar organizacijos pavadinimas, rekvizitai, dokumento parengimo data ir registracijos numeris.

 

Marijampolės savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai paraišką teikia per DVS KONTORA.

 

Telefonas pasiteirauti (8 343) 90 005.

 

PRIDEDAMA:
1. Konkurso nuostatai
2. Paraiškos forma (doc)

 

Marijampolės savivaldybės administracijos
Sveikatos priežiūros skyrius

 

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra