2018-11-21; 8:14 val.

Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Konsekruota Patilčių Šv. Petro Išvadavimo bažnyčia

Birželio 30 dieną buvo konsekruota Patilčių Šv. Petro Išvadavimo bažnyčia. Iškilmėms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, drauge meldėsi Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, vyskupas Juozas Žemaitis MIC, Vilkaviškio dekanas prelatas Vytautas Gustaitis, kelios dešimtys kunigų.

Konsekravimo apeigos sujungė ir pakylėjo: po bendros maldos vyskupas R. Norvila pašventino vandenį, kuriuo pašlakstė sakyklą, altorių ir visą bažnyčią. Paskui altorius buvo pateptas šventaisiais aliejais, įnešus smilkalų indą buvo pasmilkytas altorius ir visa bažnyčios erdvė.

Iškilmėse dalyvavo Savivaldybės merė Irena Lunskienė, pavaduotojas Povilas Isoda, gausus būrys  svečių, rėmėjų, prisidėjusių prie bažnyčios statybos, ir parapijos tikinčiųjų.

Merė I. Lunskienė, sveikindama visus konsekravimo iškilmių proga, pasidžiaugė, kad bendro ir atkaklaus Patilčių klebono prelato Juozo Pečiukonio, geradarių,  parapijiečių darbo dėka Patilčių parapijos tikintieji turi naujus maldos namus, kur žmonės randa ramybę kasdienėje maldoje, kuria šeimas, krikštija vaikus, kur vyksta jų kasdieniai ir svarbiausi gyvenimo įvykiai.

„Esame įvykusio stebuklo liudytojai, – sakė Savivaldybės merė Irena Lunskienė, – kad nuo šiol Patilčių parapija turės jau pašventintus Dievo namus, kurie pastatyti didžiulio prelato Juozo Pečiukonio, rėmėjų, parapijos tikinčiųjų, geros valios žmonių susitelkto darbo, kulnių tikslų ir Dievo pagalbos dėka“.

Po mišių padėkota visiems, prisidėjusiems prie šių maldos namų statybos: architektams A. Lukoševičiui ir V. Medeliui, statybinių organizacijų vadovams, savivaldybei, rėmėjams klebonas prelatas Juozas Pečiukonis įteikė popiežiaus Pranciškaus palaiminimo raštus. Iškilmingai buvo pasirašytas Patilčių Šv. Petro Išvadavimo bažnyčios konsekravimo aktas.

Igliškėlių bendruomenės atstovai  padėkojo parapijos klebonui prel. Juozui Pečiukoniui už didžiulį indėlį statant bažnyčią ir papuošė savo kleboną ąžuolo vainiku.

Simboliška, kad nugriovus senąją medinę bažnyčią, naujoji šiuolaikinių formų mūrinė bažnyčia, buvo pradėta statyti 2009 - Lietuvos vardo tūkstantmečio, o konsekruota Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo metais.

Komunikacijos skyrius

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra