2019-07-19; 11:26 val.

Kontrolės ir audito tarnyba
Pareigos/
Pareigybės aprašymas  
Vardas
Pavardė

Telefonas

Adresas El. paštas
Kontrolierius  Juozas
Vaičiulis 

(8 343) 56 398 

Vytauto g.17, 215 kab.  juozas.vaiciulis@marijampole.lt
Vyriausioji patarėja Daiva Juškevičienė (8 343) 50 828 Vytauto g.17, 208 kab. daiva.juskeviciene@marijampole.lt
Specialistė Rita
Ražinskienė 
(8 343) 50 828  Vytauto g.17, 209 kab.  rita.razinskiene@marijampole.lt
Specialistė  Raimonda
Jasiulevičiūtė 
(8 343) 50 828  Vytauto g.17, 210 kab.  raimonda.jasiuleviciute@marijampole.lt

 

Kontrolės ir audito tarnybos veikla

Kontrolės ir audito tarnybos darbo užmokestis


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-10-02 13:03:39