2020-02-28; 11:13 val.

Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Kviečiame teikti neįgaliųjų socialinės integracijos per sportą projektų paraiškas

Marijampolės savivaldybės administracija skelbia Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatais (toliau – Nuostatai).

Paraiškų pateikimo terminas: nuo 2019 m. spalio 2 d. iki 2019 m. lapkričio 4 d.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu ir pateikta Savivaldybės administracijai popieriniame (spausdintame) arba skaitmeniniame (elektroniniame) pavidale. Teikiant paraišką popieriniame (spausdintame) pavidale, ji turi būti pristatyta tiesiogiai į Savivaldybės administracijos „Priėmimo langelį“ arba paštu registruotu laišku, per pašto kurjerį ar kitaip adresu: J.Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, LT68307. Teikiant paraišką elektroniniu būdu, ji turi būti išsiųsta el.p. adresu: priimamasis@marijampole.lt

Pareiškėjas kartu su paraiška, kurią sudaro užpildyta paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas) ir projekto sąmata (Nuostatų 2 priedas), privalo pateikti Nuostatų 17 punkte nurodytus lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 15 punkte) arba jų kopijas.

Projektams įgyvendinti iš viso planuojama skirti pinigų suma- 8067 Eur (aštuoni tūkstančiai šešiasdešimt septyni eurai). Iš jų 1614 Eur (vienas tūkstantis šeši šimtai keturiolika eurų) bus skirta iš Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšų.

Projekto paraiškos forma (Nuostatų I priedas)

Projektų išlaidų sąmatos forma (Nuostatų 2 priedas)

Deklaracijos forma (Nuostatų 5 priedas)

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Marijampolės savivaldybės administracijos, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Giedrius Šlekys (tel.: 8 343 90 088, el.p.: giedrius.slekys@marijampole.lt

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 16.45 val.

Marijampolės savivaldybės administracijos
Komunikacijos skyrius

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra