2020-02-28; 10:44 val.

Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Kviečiame teikti paraiškas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams

 

Marijampolės savivaldybės administracija skelbia konkursą 2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų.

Vadovaudamasi Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. A1-545, Marijampolės savivaldybės administracija skelbia konkursą 2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų.

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės savivaldybei 2019 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti iš valstybės biudžeto lėšų skyrė 86 402,00 Eurų. Prie šių projektų finansavimo Marijampolės savivaldybė prisideda 17 280,00 Eurų. (t. y. 20 procentų lėšų nuo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų).

Reikalavimai pareiškėjams

Projekto paraiškas gali teikti įregistruotas juridinis asmuo:

kuris pagal veiklos pobūdį ir teisinę formą yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems (socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ar palaikymo, neįgaliųjų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime didinimo);
į projekto veiklas planuoja įtraukti ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį;
turi projekto buhalterį arba už buhalterinę apskaitą atsakingą asmenį (jei buhalterinės apskaitos paslaugas pareiškėjui teikia buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti įmonė (įstaiga) arba buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo);
projekto veikloms vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams (išskyrus Nuostatų 10.2 papunktyje nurodytas veiklas, kurioms vykdyti nebūtinos konkrečios patalpos, pvz., palydint, pavežant neįgalųjį į konsultacijas, įstaigas ir kt.), veikloms vykdyti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną, internetą ir kt.).

Paraiškų priėmimo tvarka ir vieta

Paraiškos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimui bus priimamos darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) Marijampolės savivaldybės administracijoje, Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, I aukštas, 2 langelis. Siųsti adresu: J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė.

Telefonai pasiteirauti: (8 343) 90 008, mob. 8 615 54 818, el. p. ausra.paruliene@marijampole.lt

Paraiškos priimamos nuo 2018 m. spalio 11 d. iki 2018 m. lapkričio 12 d. Atkreipiame dėmesį, kad pasikeitusią paraiškos formą prašome pildyti vadovaujantis patvirtintais 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais.

Aktualūs dokumentai:

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai;
Paraiškos forma
Detali projekto įgyvendinimo samata
Deklaracija.

Marijampolės savivaldybės administracija

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra