2020-04-10; 6:23 val.

06-03 || Leidimo vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas ir panaikinimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo vežti keleivius vietinio  reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas ir panaikinimas
Administracinės paslaugos aprašymas   

Tikslas - išduoti maršruto leidimą vežėjui, pasirašiusiam keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutartį su savivaldybės administracija, sutarties galiojimo laikotarpiui.

Savivaldybės administracija, sudariusi su vežėju sutartį, šiam vežėjui išduoda leidimą (-us) vežti keleivius sutartyje nurodytu (-ais) maršrutu (-ais). Leidimo galiojimo terminas turi atitikti sutarties galiojimo terminą. Vežėjui išduodama tiek leidimų egzempliorių, kiek transporto priemonių reikia keleiviams vežti leidime ir tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis. Už leidimo išdavimą mokama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Pasibaigus sutarties ir leidimo (-ų) galiojimo terminui, jis gali būti pratęsiamas, savivaldybės administracijai su vežėju sudarant naują sutartį ir išduodant naują (-us) leidimą (-us), jei pratęsti sutartį ir leidimą (-us) pageidaujantis vežėjas laikėsi Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių reikalavimų ir sutartyje nustatytų sąlygų.

Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu (per elektroninių valdžios vartų portalą - www.epaslaugos.lt).

Administracinės paslaugos rezultatas Leidimo vežti keleivius vietinio  reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas ir panaikinimas
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Nustatytos formos prašymą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Informacija apie sumokėtą nustatyto dydžio valstybinės rinkliavos mokestį (Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 14, Vilnius, www.vmi.lt).
Administracinės paslaugos teikėjas Inga Sinkevičienė,  Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 052, el. p. inga.sinkeviciene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Mindaugas Lelešius, Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas, tel. (8 343) 90 048, el. p. mindaugas.lelesius@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Naujo leidimo išdavimas 18,00 Eur
Papildomo leidimo egzemplioriaus išdavimas   6,00 Eur  

Mokėjimo rekvizitai
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52718

Gavėjo sąskaitos:
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300

Banko pavadinimas: Luminor Bank AB
Sąskaitos numeris: LT744010051001324763

Banko pavadinimas: AB SEB bankas
Sąskaitos numeris: LT057044060007887175

Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas
Sąskaitos numeris: LT327180000000141038

Banko pavadinimas: Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Sąskaitos numeris: LT747400000008723870

Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas
Sąskaitos numeris: LT427230000000120025

Banko pavadinimas: Luminor Bank AB
Sąskaitos numeris: LT122140030002680220

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas išduoti/pratęsti 
Prašymas panaikinti 

Prašymo priėmimo vieta Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 1, 2 langelis
  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-13 15:04:58