2019-11-13; 12:45 val.

06-05 || Leidimo (dublikato) vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir panaikinimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo (dublikato) vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir panaikinimas
Administracinės paslaugos aprašymas Tikslas - priimti gyventojų ir verslo subjektų, kurie kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administracija) prašymą, jį išnagrinėti ir išduoti leidimą vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi; panaikinti leidimą; panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą ir išduoti leidimo dublikatą.

Leidimas išduodamas vežėjui, įregistravusiam įmonę (filialą), arba jei vežėjas fizinis asmuo, deklaravusiam gyvenamąją vietą Marijampolės savivaldybės teritorijoje, turinčiam nuosavybės teise priklausantį ar kitais teisėtais pagrindais valdomą, turintį ne daugiau kaip 7 sėdimas vietas, įskaitant vairuotojo vietą, lengvąjį automobilį, atitinkantį Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, ir kuriam per pastaruosius vienerius metus nebuvo panaikintas turėtas leidimas.

Vežėjas, siekiantis gauti leidimą, prašymą ir dokumentus, kurių reikia leidimui, leidimo dublikatui, leidimui panaikinti arba leidimo galiojimo sustabdymui panaikinti, Administracijai gali pateikti, taip pat Administracijos  priimtus sprendimus, informaciją ir dokumentus gali gauti tiesiogiai (informacija ir (ar) dokumentai pateikiami asmeniškai) ir per atstumą (kai dokumentai siunčiami registruotąja pašto siunta, per kurjerį arba dokumentai, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, siunčiami elektroniniu paštu, kitomis elektroninių ryšių priemonėmis), taip pat per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą.

Leidimo dublikatas išduodamas, jeigu leidimo originalas:
 1. prarandamas;
 2. nepataisomai sugadinamas.
Administracinės paslaugos rezultatas Leidimo (dublikato) vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir panaikinimas
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi  pateikti asmuo

Vežėjai, pageidaujantys gauti leidimą privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kai leidimą siekia gauti fizinis asmuo) arba jo kopiją;
 3. individualios veiklos registravimo pažymą arba jos kopiją (kai leidimą siekia gauti fizinis asmuo);
 4. kelių transporto priemonės registracijos liudijimą (grąžinamas pasilikus kopiją);
 5. kelių transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą) (grąžinama pasilikus kopiją);
 6. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (grąžinamas pasilikus kopiją);
 7. jeigu vežėjas nėra nurodytas Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre kaip transporto priemonės savininkas ar valdytojas, nors transporto priemonė registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre, transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį arba kitą dokumentą, įrodantį, kad transporto priemonė valdoma nuosavybės teise, ir, jeigu vežėjas nėra transporto priemonės savininkas, panaudos, nuomos sutartį arba kitą dokumentą, įrodantį, kad transporto priemonė valdoma teisėtu pagrindu (grąžinama pasilikus kopiją);
 8. jeigu transporto priemonė neregistruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre, transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį arba kitą dokumentą, įrodantį, kad transporto priemonė valdoma nuosavybės teise, ir, jeigu vežėjas nėra transporto priemonės savininkas, panaudos, nuomos sutartį ar kitą dokumentą, įrodantį, kad transporto priemonė valdoma teisėtu pagrindu (grąžinama pasilikus kopiją).

Dokumentų arba kopijų, nurodytų 2-6 punktuose, pateikti nereikia, jeigu prašymas gauti leidimą teikiamas elektroninėmis priemonėmis. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos pareiškėjo, pateikiant dokumentų kopijas turėti jų originalus.

Vežėjai, pageidaujantys panaikinti leidimo galiojimą privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą;
 2. leidimo originalą.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti  institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 1. Informacija apie pareiškėjo deklaruotą gyvenamąją vietą - Gyventojų registre (VĮ Registrų centras, Vilnius V. Kudirkos g. 18-3, www.registrucentras.lt).
 2. Informacija apie juridinio asmens statusą - Juridinių asmenų registre  (VĮ Registrų centras, Vilnius V. Kudirkos g. 18-3, www.registrucentras.lt).
 3. Informacija apie sumokėtą nustatyto dydžio valstybinės rinkliavos mokestį (Valstybinė Mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, Vilnius, Vasario 16-osios g. 14, www.vmi.lt).
Administracinės paslaugos teikėjas
 • Algirdas Stadalius, Viešosios tvarkos skyriaus vyresnysis specialistas, 305 kab., tel. (8 343) 90 056
  el. paštas algirdas.stadalius@marijampole.lt
 • Rimas Jurkšas, Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas, 305 kab., tel. (8 343) 90 056,
   el. paštas rimas.jurksas@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Paulius Čeponas, Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas, tel. (8 343) 90 054, el. p. paulius.ceponas@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
 • Paslaugos suteikimo trukmė - 15 darbo dienų
 • Trūkstamiems dokumentams pateikti ar trūkumams ištaisyti -  10 darbo dienų
dministracinės paslaugos suteikimo kaina  (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)
 • Leidimo išdavimas 45,00 Eur
 • Dublikato išdavimas 7,20 Eur
Mokėjimo rekvizitai:
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52718
AB „Citadele“ bankas LT78 7290 0000 0013 0151
AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038
Danske Bank A/S Lietuvos fil.  LT74 7400 0000 0872 3870
Luminor Bank AB LT74 4010 0510 0132 4763
Luminor Bank AB LT12 2140 0300 0268 0220
„Swedbank“, AB LT24 7300 0101 1239 4300
UAB Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma išduoti leidimą  
Prašymo forma panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą  

Prašymo forma panaikinti leidimo galiojimą  

Prašymo forma išduoti leidimo dublikatą 

Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 1, 2 langelis

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-23 17:46:51