2019-08-21; 13:23 val.

13-05 || Leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimas
Administracinės paslaugos aprašymas  

Tikslas – priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), paraišką, ją išnagrinėti ir pateikti pareiškėjui atsakymą bei išduoti leidimą.

Paraiškos gali būti pateikiamos raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu (per elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt.). Už leidimo išdavimą imama Marijampolės savivaldybės tarybos nustatyta vietinė rinkliava. Į paraišką atsakoma tokiu būdu, kokiu ji buvo pateikta, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. Leidimas išduodamas per Licencijų informacinę sistemą, pareiškėjui pateikiama nuoroda, nukreipianti į LIS. 

Administracinės paslaugos rezultatas Priimta ir išnagrinėta asmens paraiška ir dokumentai, asmeniui pateiktas atsakymas, išduotas leidimas įrengti išorinę reklamą
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Paraiška.
 2. Išorinės reklamos įrengimo projektas (teikiant popierine forma - du projektų egzempliorius).
 3. Dokumentai, patvirtinantys žemės, statinių, ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens sutikimas, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas arba kai žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių įrengiama išorinė reklama, priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise. Kai išorinė reklama įrengiama ant bendrosios dalinės nuosavybės  teise valdomų bendrojo naudojimo objektų, - bendraturčių sutarimas, nurodytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.75 straipsnio 1 dalyje; kai išorinė reklama įrengiama ant daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų, - šių namų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas dėl sutikimo įrengti išorinę reklamą, priimtas Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai ant daugiabučiame gyvenamajame name esančių reklamos davėjo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų negyvenamosios paskirties patalpų, kuriose yra jo buveinė arba prekybos ar paslaugų teikimo vieta, išorinės sienos, kuri yra bendrojo naudojimo objektas, įrengiama iškaba, kuriai nenaudojamas apšvietimas.
 4. Įrengiant išorinę reklamą kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose - Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatytais atvejais gautą už kultūros paveldo objekto apsaugą atsakingos institucijos sutikimą, saugomose teritorijose - gautą saugomų teritorijų direkcijos arba Aplinkos apsaugos departamento, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos, sutikimą.
 5. Kai išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, - šiuos objektus eksploatuojančių subjektų rašytinis sutikimas.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 • Gyventojų registras - apie asmens deklaruotą gyvenamąją  vietą, VĮ „Registrų centras“ (V. Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, www.registrucentras.lt);
 •  Juridinių asmenų registras - apie juridinio asmens statusą, VĮ „Registrų centras“ (V. Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, www.registrucentras.lt);
 • Nekilnojamojo turto registras - apie pastato ar žemės sklypo teisinę registraciją, VĮ „Registrų centras“ (V. Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, www.registrucentras.lt);
 • Valstybinė patentų duomenų bazė - apie prekių ženklų teisinį statusą, Valstybinis patentų biuras (Kalvarijų g.3, LT-09310 Vilnius, www.vpb.lrv.lt)
 • Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema „Infostatyba“ - apie Savivaldybės administracijos išduotą statybą leidžiantį dokumentą, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, (A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius, www.vtpsi.lt.).
Administracinės paslaugos tipas Elektroninė
Neelektroninė paslauga
Duomenys apie elektroninės administracinės paslaugos teikimą   

Brandos lygis: 4
Tapatybės nustatymas: reikalingas

Paslaugos užsakymo prisijungimo būdai:

 • Gyventojams:
  • elektroninio parašo naudotojams
  • asmens tapatybės kortelė
  • bankai
 • Verslo subjektams:
  • elektroninio parašo naudotojams
  • asmens tapatybės kortelė
  • bankai    
 • Viešojo sektoriaus subjektai
  • valstybės tarnautojo pažymėjimas
 • Užsieniečiai
  • elektroninio parašo naudotojams
  • ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
  • bankai
Administracinės paslaugos teikėjas

Vytauta Kmieliauskienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 036, reklama@marijampole.lt

Vida Ambrazavičienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyresnioji specialistė, tel. (8 343) 90 034, vida.ambrazaviciene@marijampole.lt

Administracinės paslaugos vadovas Arvydas Bekeris, Architektûros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, tel. (8 343) 90 033, el. p. arvydas.bekeris@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Paslauga suteikiama per 20 darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Vietinės rinkliavos dydis už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą vieneriems metams įrengiant iškabą:
 • Iki 0,5 kv. m. ploto - 0 Eur;
 • Nuo 0,5 kv. m. ploto iki 2 kv. m. ploto - 14 Eur už visą iškabą;
 • Kai daugiau nei 2 kv. m. ploto - 14 Eur už 1 kv. m.
Kai įrengiamas reklaminis įrenginys - 14 Eur už  1 kv. m.   reklaminio ploto.
Už leidimo įrengti reklamą išdavimą vieneriems metams vietinė rinkliava apskaičiuojama pagal formulę
R= (T x P x K) : 365 x D, kur:
 • R - vietinė rinkliava eurais;
 • T - rinkliavos metinis dydis eurais už leidimo išdavimą įrengiant 1 kv. m   reklamos ploto;
 • P - reklamos plotas kvadratiniais metrais;
 • K - vietinės rinkliavos koeficientas;
 • 365 - dienų skaičius metuose;
 • D - dienų skaičius, per kurį eksponuojama reklama.
Vietinės rinkliavos koeficientai pagal zonas:
 • Koeficientas 2 - I zona (J.Basanavičiaus a., Kęstučio, P.Butlerienės, Gedimino, Ūkininkų, Laisvės, Bažnyčios, J.Bendoriaus, P.Kriaučiūno, J.Dailidės, Senoji, Vilkaviškio, Mokolų, J.Ambrazevičiaus-Brazaičio, V.Kudirkos, Vytauto, P.Vaičaičio, Sodo, Kauno, Jaunimo, Dariaus ir Girėno, R.Juknevičiaus, P.Cvirkos, Šiaulių, P.Armino, Sporto, Geležinkelio, Stoties, Vasaros, Saulės gatvės);
 • Koeficientas 1,5 - II zona (Gamyklų, Statybininkų, Gėlyno, Sasnavos, Klaipėdos, Palangos, Šaulių, Kalvių, Draugystės, Žemaitės, Vasario16-osios, P.Vaičaičio, A.Valaičio, Pramonės, Varpo, Aušros, Vytenio, Tarpučių, Uosupio, Vokiečių gatvės);
 • Koeficientas 1 - III zona (kitų Marijampolės miesto gatvių teritorijos);

 • Koeficientas 1 - IV zona (Marijampolės savivaldybės teritorija už miesto ribų).
Jei išorinė reklama ar reklaminis įrenginys projektuojamas prie gatvių sankryžos - taikomas pagrindinės gatvės vietinės rinkliavos dydis.

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas: Marijampolės savivaldybės administracija (į.k. 188769113)
Gavėjo bankas: AB SEB bankas
Sąskaita: LT 19 7044 0600 0621 0181
Mokėjimo paskirtis: Už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Paraiškos forma
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 1, 2  langelis

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu 


  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-23 17:55:35