2020-04-02; 0:00 val.

01-02 || Leidimo atlikti saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus išdavimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo atlikti saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus išdavimas
Funkcija, kurią vykdant teikiama administracinės paslauga

Savarankiška funkcija

Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas – priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą, jį išnagrinėti ir išduoti pareiškėjui leidimą kirsti, persodinti ar genėti medžius ir krūmus.

1. Norint gauti leidimą atlikti saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus, reikia pateikti prašymą Savivaldybės administracijos direktoriui. Prašymas turi būti asmens pasirašytas. Jame turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti ir aiškiai išdėstyta formoje nurodyta reikalaujama informacija

2. Administracijos direktoriaus įsakymu įgaliotas asmuo privalo prašymą išnagrinėti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Atsakymas asmeniui pateikiamas tokiu būdu, kokiu jis buvo pateiktas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu

Administracinės paslaugos rezultatas Išduotas leidimas atlikti saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus ARBA sprendimas,  kuriame nurodoma, kodėl toks leidimas nebus išduotas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymas
  2. Prašančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
  3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo
  4. Žemės sklypo planas
  5. Patvirtintas (suderintas) želdinių pertvarkymo projektas, schema(jeigu yra)
  6. Daugiabučių namų gyventojų susirinkimo protokolo kopija arba jo išrašas, patvirtinantis, kad daugiau kaip 51 proc. namo gyventojų savininkų pritaria prašymui kirsti geros būklės želdinius
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Nekilnojamojo turto kadastras ir registras - dėl nuosavybės, žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio, specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų (V. Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius www.registrucentras.lt)
Administracinės paslaugos teikėjas

Violeta Sagaitienė, Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 013, violeta.sagaitiene@marijampole.lt

Administracinės paslaugos vadovas Jonas Kurtinaitis, Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas, tel. (8 343) 90 048
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Leidimas išduodamas per 30 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma 
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 1, 2 langelis

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu
 BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA


  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (2)
Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-03 16:00:49