2019-07-22; 17:58 val.

07-02 || Leidimo prekiauti ar teikti paslaugas renginio metu išdavimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo prekiauti ar teikti paslaugas renginio metu išdavimas
Administracinės paslaugos aprašymas Tikslas – priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą, jį išnagrinėti ir išduoti pareiškėjui leidimą prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu.

Prašymai  užpildyti pagal nustatytą formą gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu per elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt.

Atsakymas asmeniui pateikiamas tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu
Administracinės paslaugos rezultatas Išduotas leidimas prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu ARBA raštas apie neigiamą sprendimą dėl leidimo išdavimo prekiauti  (teikti paslaugas) renginio metu
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas, suderintas su renginio organizatoriais;
 2.  Individualios veiklos vykdymo pažyma;
 3. Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas arba dokumentas, patvirtinantis teisę į turimą žemę (jeigu jis yra tos žemės savininkas) arba sutartinius santykius įteisinantis dokumentas (jeigu jis naudojasi ne jam nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu), kai asmuo pageidauja prekiauti savo išauginta žemės ūkio produkcija;
 4. Bityno pasas (prekiaujant medumi);
 5. Gyvūną identifikuojantis dokumentas (teikiant pasivažinėjimo kinkomuoju transportu paslaugą);
 6. Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimas, tautinio paveldo produkto sertifikatas, kulinarinio paveldo fondo sertifikatas, meno kūrėjo pažymėjimas ar tradicinio amatininko sertifikatas;
 7. Pramoginių įrenginių išdėstymo supaprastintas projektas (teikiant paslaugas pramoginiais įrenginiais), kurį sudaro:
  7.1. aiškinamasis raštas;
  7.2. pramoginių įrenginių išdėstymo planas topografiniame plane su pažymėtomis jų išdėstymo vietomis;
  7.3. pramoginių įrenginių vaizdai (brėžiniai) su išmatavimais;
  7.4. vizualinė informacija (įrenginių foto nuotraukos);
  7.5. veiklos civilinės atsakomybės draudimo poliso kopija, galiojanti iki leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose galiojimo pabaigos;
 8. Jeigu prašoma išduoti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais, įrašytais į Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registrą, papildomai pateikiama:
  8.1. potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro pažyma;
  8.2. atrakcionams valdyti savininko paskirto operatoriaus pareiginė instrukcija, kurioje numatomos jo funkcijos, pareigos, atsakomybė.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 1. Informaciją apie juridinio asmens statusą - Juridinių asmenų registre ir nekilnojamojo turto objekto įregistravimą Nekilnojamojo turto registre ir kadastre /VĮ Registrų centras, Vilnius, V. Kudirkos g. 18-3, www. registrucentras.lt/
 2. Informaciją apie išduotą verslo liudijimą  /Valstybinė Mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, Vilnius, Vasario 16-osios g. 15, www.vmi.lt/
 3. Informaciją apie išduotą maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą /Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Vilnius, Siesikų g.19, www.vmvt.lt/
Administracinės paslaugos teikėjas Dana Makauskienė, Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė, tel.: (8 343) 90 023, 8 610 40 415, el. p. dana.makauskiene@marijampole.lt arba prekyba@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Paulius Čeponas, Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas, tel.: (8 343) 90 054, el. p. paulius.ceponas@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Per 5 darbo dienas
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas: Marijampolės savivaldybės administracija (į.k. 188769113)
Gavėjo bankas: AB SEB bankas
Sąskaita: LT 19 7044 0600 0621 0181
Įmokos pavadinimas - vietinė rinkliava už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose išdavimą

 • renginių, švenčių metu prekiaujantiems (teikiantiems paslaugas) vieną dieną:
  • tautodailės gaminiais, rankdarbiais, dailės dirbiniais - 4 Eur;
  • maisto ir ne maisto prekėmis, reklamuojantiems prekes -10 Eur;
  • teikiantiems maitinimo paslaugas - 4 Eur. Jeigu plotas didesnis kaip 6 kv. m.  - 0,5 Eur už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą už dieną;
  • už laisvalaikio ir pramogų paslaugas (už kiekvieną atrakcioną) - 12 Eur.

 

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės  savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 2 langelis

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu

 BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-10 12:14:53