2019-07-22; 4:34 val.

07-01 || Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas – priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą, jį išnagrinėti ir išduoti pareiškėjui leidimą prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose.

Prašymai  užpildyti pagal nustatytą formą gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu per elektroninių valdžios vartų portalą – www.e.paslaugos.lt.

Atsakymas asmeniui pateikiamas tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu
Administracinės paslaugos rezultatas Išduotas leidimas prekiauti ar teikti paslaugas ARBA raštas apie neigiamą sprendimą išduoti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas
 2. Individualios veiklos vykdymo pažyma;
 3. Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas arba dokumentas, patvirtinantis teisę į turimą žemę (jeigu jis yra tos žemės savininkas) arba sutartinius santykius įteisinantis dokumentas (jeigu jis naudojasi ne jam nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu), kai asmuo pageidauja prekiauti savo išauginta žemės ūkio produkcija;
 4. Bityno pasas (prekiaujant medumi);
 5. Gyvūną identifikuojantis dokumentas (teikiant pasivažinėjimo kinkomuoju transportu paslaugą);
 6. Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimas, tautinio paveldo produkto sertifikatas, kulinarinio paveldo fondo sertifikatas, meno kūrėjo pažymėjimas ar tradicinio amatininko sertifikatas;
 7. Laikino nesudėtingo prekybos (paslaugų) statinio (įrenginio) projekto pagrindinis lapas su pritarimo žyma ir galiojimo terminu. Pritarimus laikiniems nesudėtingiems prekybos statiniams išduoda Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, pagal patvirtintą tvarką;
 8. Sutartinius santykius įteisinantis dokumentas, jeigu kioske (paviljone) veiklą numato vykdyti ne kiosko (paviljono) savininkas;
 9. Pramoginių įrenginių išdėstymo supaprastintas projektas (teikiant paslaugas pramoginiais įrenginiais), kurį sudaro:
  9.1. aiškinamasis raštas;
  9.2. pramoginių įrenginių išdėstymo planas topografiniame plane su pažymėtomis jų išdėstymo vietomis;
  9.3. pramoginių įrenginių vaizdai (brėžiniai) su išmatavimais;
  9.4. vizualinė informacija (įrenginių foto nuotraukos);
  9.5. veiklos civilinės atsakomybės draudimo poliso kopija, galiojanti iki leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose galiojimo pabaigos;
 10. Jeigu prašoma išduoti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais, įrašytais į Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registrą, papildomai pateikiama:
  10.1. potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro pažyma;
  10.2. atrakcionams valdyti savininko paskirto operatoriaus pareiginė instrukcija, kurioje numatomos jo funkcijos, pareigos, atsakomybė.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 1. Informacija apie juridinio asmens statusą - Juridinių asmenų registre ir  nekilnojamojo turto objekto įregistravimą Nekilnojamojo turto registre ir kadastre /VĮ Registrų centras, Vilnius, V. Kudirkos g. 18-3, www.registrucentras.lt/
 2. Informaciją apie išduotą verslo liudijimą  /Valstybinė Mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, Vilnius, Vasario 16-osios g. 15, www.vmi.lt/
 3. Informacija apie išduotą maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą /Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Vilnius, Siesikų g.19, www.vmvt.lt/
Administracinės paslaugos teikėjas Dana Makauskienė, Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė, tel.: (8 343) 90 023, 8 610 40 415, el. p. dana.makauskiene@marijampole.lt arba prekyba@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Paulius Čeponas, Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas, tel.: (8 343) 90 054, el. p. paulius.ceponas@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Per 5 darbo dienas
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas: Marijampolės savivaldybės administracija (į.k. 188769113)
Gavėjo bankas: AB SEB bankas
Sąskaita: LT 19 7044 0600 0621 0181
Įmokos pavadinimas - vietinė rinkliava už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose išdavimą

 •  mėnesinė rinkliava už prekybą:
  • kioskuose ir  paviljonuose - 0,8 Eur už 1 kv. m;
  • (iš) nuo  laikinų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų - 16 Eur.
 • mėnesinė rinkliava už paslaugas:
  • teikti viešojo maitinimo paslaugas prie (šalia) esančios maitinimo įmonės,  išplečiant aptarnavimo vietų skaičių arba iš laikinų lauko kavinių - 0,8 Eur už 1 kv. m.;
  • už laisvalaikio, pramogų paslaugas (už kiekvieną atrakcioną) - 10 Eur.
  • už paslaugų teikimą kioskuose ir paviljonuose (avalynės, laikrodžių taisymas ir t.t.) - 0,8 Eur už 1 kv. m.;
  • už pašto paslaugas -2 Eur už 1 kv. m.;
  • už taksofono (už kiekvieną taksofoną) ir kt.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

 

Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės  savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 2 langelis

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu
BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA


  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-10 11:31:19