2018-06-25; 14:54 val.

01-02 || Leidimų atlikti saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus išdavimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimų atlikti saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus išdavimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas – priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau – Administraciją), nustatytos formos prašymą, jį išnagrinėti ir pateikti pareiškėjui atsakymą.

Nustatytos formos prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu (elektroniniu paštu, per elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt.). Prašymas turi būti asmens pasirašytas. Jame turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti ir aiškiai išdėstyta formoje nurodyta reikalaujama informacija

Į prašymą atsakoma nustatytos formos leidimu arba atsakymu, kuriame nurodoma, kodėl toks leidimas nebus išduotas.
Administracinės paslaugos rezultatas Leidimų atlikti saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus išdavimas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymas
  2. Prašančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
  3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo
  4. Žemės sklypo planas
  5. Patvirtintas (suderintas) želdinių pertvarkymo projektas, schema, detalusis bei specialusis planai (jeigu yra)
  6. Žemės sklypo nuosavybę patvirtinantys dokumentai (jeigu apie žemės sklypą nėra informacijos Nekilnojamo turto registro centriniam duomenų banke)
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (VĮ Registrų centras, www.registrucentras.lt)
Administracinės paslaugos teikėjas

Mindaugas Lelešius, Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas, tel. (8 343) 90 048, mindaugas.lelesius@marijampole.lt

Jonas Kurtinaitis, Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 343) 90 013, jonas.kurtinaitis@marijampole.lt

Violeta Sagaitienė, Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 013, violeta.sagaitiene@marijampole.lt

Administracinės paslaugos vadovas Mindaugas Lelešius, Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas, tel. (8 343) 90 048, mindaugas.lelesius@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Leidimas išduodamas per 30 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga nemokama
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma 
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 1, 2 langelis

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu
 BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA


  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti - negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (2)
Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-18 12:47:33