2018-06-25; 14:56 val.

07-03 || Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, licencijos dublikato išdavimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, licencijos dublikato išdavimas
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Paraiška;
 2. Daugiabučio  gyvenamojo  namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų  ir  neprivatizuotų  butų nuomininkų daugumos sutikimas, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18-1 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytus reikalavimus, jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama daugiabučiame gyvenamajame name;
 3. Valstybės, kurioje yra įsisteigęs Europos juridinis asmuo ar jo filialas,  kompetentingos  institucijos  išduotas  dokumentas, patvirtinantis, kad šiam juridiniam asmeniui ar jo filialui, taip pat jų vadovams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl nuobaudos  skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, falsifikuotų alkoholio produktų laikymą, gabenimą, pardavimą, alkoholio  produktų  be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, ir jo vertimas į lietuvių kalbą.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Siekdama nustatyti, ar nėra Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme nustatytų  aplinkybių, dėl kurių licencijos prašytojui  negalėtų  būti  išduota licencija, Administracija kreipiasi raštu (elektroninėmis priemonėmis ar laišku) į:
 1. Valstybinę  mokesčių inspekciją, prašydami pateikti informaciją, ar licencijos prašytojas turi mokestinių  nepriemokų Lietuvos  Respublikos  valstybės  biudžetui  arba savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius  administruoja Valstybinė  mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai  mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų  nustatyta tvarka arba dėl šių  mokesčių, delspinigių,  baudų vyksta mokestinis ginčas), taip pat ar licencijos prašytojui  yra įsiteisėjusių  Valstybinės  mokesčių inspekcijos  sprendimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų  be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar   pardavimą, falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą;
 2. Valstybinio  socialinio  draudimo  fondo valdybos teritorinį skyrių, kurio teritorijoje yra įregistruota įmonė arba veiklą  vykdo  (ar nori vykdyti) Europos juridinis asmuo  ar   jo filialas,   prašydami   pateikti  informaciją,  ar  licencijos prašytojas  yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
 3. teritorinę muitinę, kurios veiklos zonoje įregistruota įmonė arba veiklą vykdo (ar nori vykdyti) Europos juridinis asmuo ar  jo  filialas, prašydami pateikti informaciją, ar   licencijos prašytojas vykdo įsipareigojimus muitinei, taip pat ar licencijos prašytojui  yra  įsiteisėjusių muitinės nutarimų  dėl   nuobaudos skyrimo  už  alkoholio  produktų  kontrabandą  (kai    licencijos prašytojas  nori  įsigyti  licenciją verstis  mažmenine   prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamoje parduotuvėje ar  licenciją verstis didmenine prekyba alkoholio produktais);
 4. Informatikos  ir  ryšių departamentą  prie LR vidaus reikalų ministerijos (toliau - Informatikos ir ryšių  departamentas), prašydami pateikti informaciją, ar įmonei arba jos vadovui ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu  ar dėl jos interesų) yra įsiteisėję apkaltinamieji teismo nuosprendžiai  dėl bausmės skyrimo, įsiteisėję teismo  nutarimai, nutartys,  įsiteisėję  įgaliotų  policijos  pareigūnų  priimti nutarimai dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio  produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą;
 5. Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą,  prašydami pateikti informaciją, ar licencijos prašytojui yra  įsiteisėjusių Valstybinės maisto ir veterinarijos  tarnybos  nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholinių gėrimų be banderolių  neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą;
 6. Patikrina,  ar negauta valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų pranešimų dėl licencijuojamos veiklos tvarkos pažeidimų, taip pat ar licencijos prašytojui išduotas maisto tvarkymo subjekto  patvirtinimo pažymėjimas;
 7. Patikrina licencijos  prašytojo  registravimo  faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis (licencijos turėtojo  pavadinimą,  teisinę formą, kodą, buveinę); įmonių duomenis licenciją išduodanti institucija patikrina Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje, o Europos juridinio asmens ar jo filialo - jų registravimo Europos Sąjungos valstybės  narės juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje, o jeigu atitinkamo registro  Europos Sąjungos valstybėje  narėje  nėra arba registre pateikiamos informacijos nepakanka,  kreipiasi su prašymu suteikti atitinkamą informaciją apie  šiuos  licencijų prašytojus į konkrečios Europos Sąjungos valstybės  narės  atsakingą  instituciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2009  m.  kovo 9 d. nutarimo Nr. 185  „Dėl Europos Sąjungos  vidaus rinkos informacinės sistemos naudojimo Lietuvos Respublikoje“  nustatyta  tvarka per Vidaus rinkos informacinę sistemą;
 8. Kreipiasi į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, prašydama pateikti informaciją, ar licencijos prašytojui  yra įsiteisėjusių Departamento nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą  laikymą, gabenimą ar pardavimą, falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, taip pat ar licencijos  prašytojo vadovas yra ar buvo įmonių ar Europos juridinių asmenų  ar  jų filialų, kuriuose nustatyta atvejų,  kai  Lietuvos  Respublikoje buvo gaminami, parduodami  ir  (ar)  laikomi, gabenami alkoholio produktai neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovas;
 9. Patikrina Nekilnojamojo turto  registro tvarkytojo interneto svetainėje, ar pastatas, kurio patalpose bus vykdoma mažmeninė prekyba  alkoholiniais  gėrimais,  yra įregistruotas Nekilnojamojo turto  registre  (tikrinama  tais  atvejais,   kai prašoma   licencijos, kuri gali būti išduota prekiauti alkoholiniais  gėrimais tik stacionariuose pastatuose įrengtose prekybos ar viešojo maitinimo vietose)
Administracinės paslaugos teikėjas Zita Bungardienė,  Viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 343) 90 023, mob. 8 693 15074, el. p.  zita.bungardiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Paulius Čeponas, Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas, tel.: (8 343) 90 054, el. p. paulius.ceponas@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Licencija – 30 d.
Dublikatas – 5 d. d.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

Mokėjimo rekvizitai:

AS LT78 7290 0000 0013 0151
Banko kodas 72900
AB „Citadele“ bankas
SWIFT kodas INDULT2X

AS LT74 4010 0510 0132 4763
Banko kodas 40100
AB DNB bankas
SWIFT kodas AGBLLT2X

AS LT05 7044 0600 0788 7175
Banko kodas 70440
AB SEB bankas
SWIFT kodas CBVILT2X

AS LT32 7180 0000 0014 1038
Banko kodas 71800
AB Šiaulių bankas
SWIFT kodas CBSBLT26

AS LT74 7400 0000 0872 3870
Banko kodas 74000
Danske Bank A/S Lietuvos filialas
SWIFT kodas SMPOLT22

AS LT12 2140 0300 0268 0220
Banko kodas 21400
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius
SWIFT kodas NDEALT2X

AS LT24 7300 0101 1239 4300
Banko kodas 73000
AB „Swedbank“
SWIFT kodas HABALT22

AS LT42 7230 0000 0012 0025
Banko kodas 72300
UAB Medicinos bankas
SWIFT kodas MDBALT22
 
Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Juridinio asmens kodas 188659752
Įmokos kodas 52318

 • Už licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą - 490 Eur
 • Už licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikato išdavimą - 112 Eur
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Paraiškos forma išduoti leidimą
Paraiškos forma išduoti leidimo dublikatą
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 2 langelis

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu
BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA


  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti - negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-01 20:32:31