2019-01-23; 18:51 val.

Pranešimai spaudai
Marijampolės savivaldybėje plečiamas socialinio būsto fondas
               

 

Projekto įgyvendinimo metu pagal UAB „Projektų rengimo biuras“ parengtą Gyvenamosios paskirties (įvairioms socialinėms grupėms) pastato (namo) Marijampolėje, Vytauto g. 49, atnaujinimo (modernizavimo) ir kapitalinio remonto techninį projektą numatoma atlikti 4122,17 kv. m. gyvenamojo pastato Marijampolė, Vytauto g. 49, kurio unikalus numeris yra 1897-0009-0011, atnaujinimo (modernizavimo) ir kapitalinio remonto darbus, įrengiant jame 69 socialinius būstus, iš kurių 3 (trys) įvairaus dydžio būstai bus pritaikyti asmenims su judėjimo negalia. Visus įrengtus socialinius būstus numatoma aprūpinti būtina įranga, t. y. elektrinėmis viryklėmis (su orkaitėmis). Taip pat planuojama įsigyti įrangą - 3 atlenkiamas dušo kėdutes (suoliukus)), skirtas neįgaliems asmenims, naudojamas būsto viduje.

Projekto tikslas - prisidėti prie Marijampolės savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros.

Projekto veikla - Gyvenamojo pastato Marijampolėje, Vytauto g. 49, atnaujinimas (modernizavimas) ir kapitalinis remontas, įrengiant jame socialinius būstus, tinkamus gyventi vienam asmeniui ar šeimai, atitinkančius statybos bei specialiųjų normų reikalavimus ir skirtus nuomoti socialinio būsto sąlygomis.

Pagrindinė tikslinė grupė yra asmenys (šeimos), turintys teisę į socialinį būstą pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą, bei jų šeimos nariai.

Projektu siekiama prisidėti prie Marijampolės savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą sumažės Marijampolės savivaldybės socialinio būsto eilėje laukiančių asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinį būstą, skaičius, padidės galimybės apsirūpinti būstu asmenims (šeimoms), turintiems teisę į socialinį būstą, pagerės minėtų asmenų (šeimų) ir jų šeimos narių gyvenimo kokybė, integracija į darbo rinką, sumažės jaunų ir aktyvių žmonių emigracija.

Projekto vykdytojas – Marijampolės savivaldybės administracija.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projektui skirta – 1.543.577,90 Eur Europos Sąjungos parama.

Projekte numatytus darbus atlieka UAB „Versina“.

Darbų pradžia – 2017-05-05. Darbų pabaiga – 2018-10-20.

 

Marijampolės savivaldybės administracija

 

 

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra