Nauji aktualūs teisės aktai

Priėmimo data, Numeris Rūšis Pavadinimas
2018-03-26
Nr. 1-102
Tarybos sprendimas Dėl Viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, pakeitimo
2018-03-26
Nr.1-115
Tarybos sprendimas Dėl Marijampolės savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo
2018-03-26
Nr. 1-116
Tarybos sprendimas Dėl Marijampolės ,,Šaltinio“ pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo
2018-03-26
Nr. 1-119
Tarybos sprendimas Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkų aprašų patvirtinimo
2018-03-26
Nr. 1-120
Tarybos sprendimas Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. 1-161 ,,Dėl priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą skyrimo ir mokėjimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-03-26
Nr. 1-121
Tarybos sprendimas Dėl Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Marijampolės savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-03-26
Nr. 1-122
Tarybos sprendimas Dėl Marijampolės socialinės pagalbos centro teikiamų socialinių paslaugų vienam asmeniui (šeimai) kainų per mėnesį patvirtinimo
2018-03-26
Nr. 1-123
Tarybos sprendimas Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-47, pakeitimo
2018-03-26
Nr. 1-129
Tarybos sprendimas Dėl Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių priežiūros bei lankymo, kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis ir kapaviečių (kapų) identifikavimo Marijampolės savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-03-26
Nr. 1-130
Tarybos sprendimas Dėl infrastruktūros objektų, kurių įrengimui, rekonstravimui ar remontui skiriamos fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių tikslinės lėšos, sąrašo patvirtinimo
2018-03-26
Nr. 1-131
Tarybos sprendimas Dėl pritarimo Marijampolės savivaldybės tarybos (mero) 2017 m. veiklos ataskaitai
2018-03-26
Nr. 1-132
Tarybos sprendimas Dėl pritarimo Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. veiklos ataskaitai
2018-03-26
Nr. 1-133
Tarybos sprendimas Dėl pritarimo Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-02-26
Nr. 1-25
Tarybos sprendimas Dėl Marijampolės savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo
2018-02-26
Nr. 1-26
Tarybos sprendimas Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo
2018-02-26
Nr. 1-41
Tarybos sprendimas Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo jėgainės statybai rengimo ir planavimo tikslų
2018-02-26
Nr. 1-42
Tarybos sprendimas Dėl Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių ir Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo
2018-02-26
Nr. 1-43
Tarybos sprendimas Dėl priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-02-26
Nr. 1-45
Tarybos sprendimas Dėl Marijampolės sav. Šunskų pagrindinės mokyklos likvidavimo
2018-02-26
Nr. 1-48
Tarybos sprendimas Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-02-26
Nr. 1-49
Tarybos sprendimas Dėl gatvių pavadinimų suteikimo
2018-01-29
Nr. 1-2
Tarybos sprendimas Dėl Marijampolės savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
2018-01-29
Nr. 1-8
Tarybos sprendimas Dėl Marijampolės miesto Draugystės g.-Dariaus ir Girėno g.-Kauno skg.-Kalvių g.-P.Cvirkos g.-Kauno g. kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos tvirtinimo ir programos administratoriaus skyrimo
2018-01-29
Nr. 1-9
Tarybos sprendimas Dėl Marijampolės miesto Aušros g.-Vytauto g.-Vytenio g.-Artojų g. kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos tvirtinimo ir programos administratoriaus skyrimo
2018-01-29
Nr. 1-10
Tarybos sprendimas Dėl Marijampolės miesto P.Kriaučiūno g.-Bažnyčios g.-Vytauto g. kvartalo energinio efektyvumo didinimo  programos tvirtinimo ir programos administratoriaus skyrimo
2018-01-29
Nr. 1-13
Tarybos sprendimas Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. 1-165 „Dėl bepiločių orlaivių skraidymo zonų Marijampolės savivaldybės teritorijoje, virš kurių draudžiamas bepiločių orlaivių skrydžių vykdymas, nustatymo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios
2018-01-29
Nr. 1-14
Tarybos sprendimas Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų patvirtinimo
2018-01-29
Nr. 1-15
Tarybos sprendimas Dėl ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų darbo vasarą
2018-01-29
Nr. 1-16
Tarybos sprendimas Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimo Nr.1-43 „Dėl Marijampolės savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-01-29
Nr. 1-17
Tarybos sprendimas Dėl Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) įrengimo, rekonstravimo ar remonto darbų, numatomų 2017-2019 metais, programos patvirtinimo
2018-01-29
Nr. 1-19
Tarybos sprendimas Dėl Marijampolės savivaldybės užimtumo didinimo 2018 metų programos pakeitimo
2018-01-29
Nr. 1-22
Tarybos sprendimas Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos narių susitikimų su gyventojais 2018 metais grafiko patvirtinimo


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-04 18:06:12