2019-10-16; 8:34 val.

Nauji aktualūs teisės aktai
Priėmimo data, Numeris Rūšis Pavadinimas

2019-08-26
Nr. 1-209

Tarybos sprendimas

Dėl konkurso Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo

2019-08-26
Nr. 1-210

Tarybos sprendimas

Dėl konkurso Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo

2019-08-26
Nr. 1-211

Tarybos sprendimas

Dėl konkurso Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo

2019-08-26
Nr. 1-212

Tarybos sprendimas

Dėl konkurso Marijampolės jaunimo mokyklos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo

2019-08-26
Nr. 1-213

Tarybos sprendimas

Dėl konkurso Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo

2019-08-26
Nr. 1-214

Tarybos sprendimas

Dėl konkurso Marijampolės sav. Patašinės universalaus daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms eiti organizavimo

2019-08-26
Nr. 1-215

Tarybos sprendimas

Dėl konkurso Marijampolės lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ direktoriaus pareigoms eiti organizavimo

2019-08-26
Nr. 1-216

Tarybos sprendimas

Dėl konkurso Marijampolės moksleivių kūrybos centro direktoriaus pareigoms eiti organizavimo

2019-08-26
Nr. 1-217

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimo

2019-08-26
Nr. 1-218

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2019-2023 metų veiklos prioritetų patvirtinimo

2019-08-26
Nr. 1-222

Tarybos sprendimas

Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio, žemės mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-08-26
Nr. 1-233

Tarybos sprendimas

Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo iš Marijampolės savivaldybės biudžeto išlaikomose biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo

2019-08-26
Nr. 1-244

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo

2019-08-26
Nr. 1-245

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2019-2020 mokslo metams patvirtinimo

2019-08-26
Nr. 1-247

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo, patvirtintų Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 1-179, papildymo

2019-08-26
Nr. 1-252

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. 1-765 „Dėl Marijampolės savivaldybės ir seniūnijų herbų naudojimo tvarkų patvirtinimo“

2019-08-26
Nr. 1-259

Tarybos sprendimas

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo

2019-08-26
Nr. 1-260

Tarybos sprendimas

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo

2019-06-25
Nr. 1-189

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-06-25
Nr. 1-191

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

2019-06-25
Nr. 1-195

Tarybos sprendimas

Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo 2019 metams

2019-06-25
Nr. 1-196

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimo

2019-06-25
Nr. 1-205

Tarybos sprendimas

Dėl viešosios įstaigos Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stoties teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo

2019-06-25
Nr. 1-206

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos narių susitikimų su gyventojais 2019 m. III ir IV ketv. grafiko patvirtinimo

2019-05-27
Nr. 1-150

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

2019-05-27
Nr. 1-151

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo

2019-05-27
Nr. 1-152

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. 1-1420 „Dėl Marijampolės savivaldybės apdovanojimų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

2019-05-27
Nr. 1-154

Tarybos sprendimas

Dėl žemės mokesčio tarifų 2020 metams nustatymo 

2019-05-27
Nr. 1-155

Tarybos sprendimas

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2020 metams nustatymo

2019-05-27
Nr. 1-156

Tarybos sprendimas

Dėl 2019 metų fizinių asmenų žemės sklypo neapmokestinamojo dydžio ir neapmokestinamų žemės sklypų nustatymo

2019-05-27
Nr. 1-158

Tarybos sprendimas

Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo 2020 metams

2019-05-27
Nr. 1-159

Tarybos sprendimas

Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Marijampolės savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-05-27
Nr. 1-172

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-160 ,,Dėl išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2019-05-27
Nr. 1-173

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės Mokolų mokyklos-darželio vidaus struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo

2019-05-27
Nr. 1-179

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo

2019-05-27
Nr. 1-182

Tarybos sprendimas

Dėl infrastruktūros objektų, kurių įrengimui, rekonstravimui ar remontui skiriamos fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių tikslinės lėšos, sąrašo patvirtinimo

2019-05-27
Nr. 1-186

Tarybos sprendimas

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo ir gatvės geografinių charakteristikų keitimo

2019-05-27
Nr. 1-187

Tarybos sprendimas

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo

2019-05-10
Nr. 1-145

Tarybos sprendimas

Dėl konkurso Marijampolės Sūduvos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo

2019-04-23
Nr. 1-136

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos komitetų (išskyrus Kontrolės komitetą) sudarymo ir sudėčių patvirtinimo

2019-03-25
Nr. 1-106
Tarybos sprendimas Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio už prekybą ir paslaugų teikimą šventės „Miesto dienos 2019“ metu
2019-03-25
Nr. 1-108
Tarybos sprendimas Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutų patvirtinimo
2019-03-25
Nr. 1-109
Tarybos sprendimas Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 1-321 „Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Marijampolės savivaldybėje dydžių patvirtinimo“ pakeitimo
2019-03-25
Nr. 1-110
Tarybos sprendimas Dėl perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų
2019-03-25
Nr. 1-115
Tarybos sprendimas Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr.1-234, 1 priedo 23 eilutės pakeitimo
2019-03-25
Nr. 1-116
Tarybos sprendimas Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2019-2020 mokslo metams patvirtinimo
2019-03-25
Nr. 1-117
Tarybos sprendimas Dėl Marijampolės sav. Igliaukos vaikų darželio, Marijampolės sav. Šventragio vaikų darželio ir Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos reorganizavimo ir Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos nuostatų patvirtinimo
2019-03-25
Nr. 1-120
Tarybos sprendimas Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo viešajai įstaigai Marijampolės ligoninei
2019-03-25
Nr. 1-124
Tarybos sprendimas Dėl Aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-03-25
Nr. 1-125
Tarybos sprendimas Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-160 ,,Dėl išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2019-03-25
Nr. 1-126
Tarybos sprendimas Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. 1-161 ,,Dėl priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą skyrimo ir mokėjimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2019-03-25
Nr. 1-127
Tarybos sprendimas Dėl gatvės pavadinimo suteikimo
2019-03-25
Nr. 1-128
Tarybos sprendimas Dėl pritarimo Marijampolės savivaldybės tarybos (mero) 2018 m. veiklos ataskaitai
2019-03-25
Nr. 1-129
Tarybos sprendimas Dėl pritarimo Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus (administracijos) 2018 m. veiklos ataskaitai
2019-03-25
Nr. 1-130
Tarybos sprendimas Dėl pritarimo Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-02-25
Nr. 1-34
Tarybos sprendimas Dėl konkurso Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo
2019-02-25
Nr. 1-41
Tarybos sprendimas Dėl Marijampolės savivaldybės sporto centro „Sūduva“ darbo laiko trukmės derinimo
2019-02-25
Nr. 1-42
Tarybos sprendimas Dėl ikimokyklinį ugdymą teikiančių mokyklų darbo 2019 m. vasarą
2019-01-28
Nr. 1-17
Tarybos sprendimas Dėl Leidimų kasinėti ir aptverti išdavimo, pratęsimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, panaikinimo arba pranešimo apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-01-28
Nr. 1-18
Tarybos sprendimas Dėl Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo
2019-01-28
Nr. 1-23
Tarybos sprendimas Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. 1-74 „Dėl asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų skyrimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2019-01-28
Nr. 1-24
Tarybos sprendimas Dėl Nemokamo maitinimo paslaugų organizavimo Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-01-28
Nr. 1-26
Tarybos sprendimas Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 1-304 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2019-01-28
Nr. 1-27
Tarybos sprendimas Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-119 „Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-02 12:58:26