Marijampolės savivaldybė - Nauji aktualūs teisės aktai

2020-04-04; 20:29 val.

Pradžia / Administracija / Teisinė informacija
Nauji aktualūs teisės aktai
Priėmimo data, Numeris Rūšis Pavadinimas

2020-04-01 Nr. DV-493

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių Marijampolės savivaldybėje

2020-03-27 Nr. DV-473

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl koronaviruso (Covid-19) valdymo priemonių Marijampolės savivaldybėje

2020-03-05 Nr. DV-318

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl gripo epidemijos paskelbimo

2020-01-27 Nr. 1-9

Tarybos sprendimas

Dėl Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus ir Marijampolės kraštotyros muziejaus reorganizavimo, ir Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus nuostatų patvirtinimo

2020-01-27 Nr. 1-12

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės jaunimo mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro sąlygų aprašo derinimo

2020-01-27 Nr. 1-13

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės sav. Padovinio pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos sąlygų aprašo derinimo

2020-01-27 Nr. 1-15

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės profesinio mokymo ir studijų rėmimo fondo įsteigimo, nuostatų patvirtinimo

2020-01-27 Nr. 1-16

Tarybos sprendimas

Dėl ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų darbo vasarą

2020-01-27 Nr. 1-19

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir neteisėtai gautų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2020-01-27 Nr. 1-21

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo

2020-01-27 Nr. 1-23

Tarybos sprendimas

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo

2020-01-27 Nr. 1-24

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-119 ,,Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

2020-01-27 Nr. 1-26

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos narių susitikimų su gyventojais 2020 metų grafiko patvirtinimo

2019-12-20 Nr. 1-339

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

2019-12-20 Nr. 1-349

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo

2019-12-20 Nr. 1-350

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės vietinės reikšmės kelių (gatvių) įrengimo, rekonstravimo ar remonto darbų, numatomų 2020-2022 metais, programos patvirtinimo

2019-12-20 Nr. 1-353

Tarybos sprendimas

Dėl dalies paslaugų paskirties statinių atstumų nuo sklypo ribos nustatymo Marijampolės savivaldybės teritorijoje

2019-12-20 Nr. 1-354

Tarybos sprendimas

Dėl gatvės pavadinimo panaikinimo

2019-12-20 Nr. 1-358

Tarybos sprendimas

Dėl Viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, pakeitimo

2019-12-20 Nr. 1-359

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-12-20 Nr. 1-366

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės socialinės pagalbos centro transporto organizavimo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-12-20 Nr. 1-367

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 1-304 ,,Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2019-11-25 Nr. 1-303

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimo

2019-11-25 Nr. 1-309

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr.1-234, 1 priedo 1, 15 ir 19 eilučių pakeitimo

2019-11-25 Nr. 1-310

Tarybos sprendimas

Dėl sutikimo reorganizuoti Marijampolės sporto mokyklą, Marijampolės žaidimų sporto mokyklą, Marijampolės sporto centrą „Sūduva“ ir Marijampolės sveikatingumo centrą „Sveikatos banga“ sujungimo būdu į Marijampolės sporto centrą

2019-11-25 Nr. 1-312

Tarybos sprendimas

Dėl sutikimo reorganizuoti Marijampolės dramos teatrą prijungimo būdu prie Marijampolės kultūros centro

2019-11-25 Nr. 1-313

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ teikiamų mokamų paslaugų tarifų papildymo

2019-11-25 Nr. 1-314

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-11-25 Nr. 1-315

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės kūno kultūros ir sporto srityse veikiančių fizinių ir juridinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-11-25 Nr. 1-316

Tarybos sprendimas

Dėl konkurso Marijampolės jaunimo mokyklos direktoriaus pareigoms eiti atšaukimo

2019-11-25 Nr. 1-318

Tarybos sprendimas

Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo

2019-11-25 Nr. 1-320

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-11-25 Nr. 1-321

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių rengimo, finansavimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-11-25 Nr. 1-327

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo

2019-11-25 Nr. 1-336

Tarybos sprendimas

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo ir gatvės geografinių charakteristikų keitimo

2019-11-25 Nr. 1-337

Tarybos sprendimas

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo

2019-11-25 Nr. 1-338

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės garbės piliečio vardo suteikimo Beatričei Kleizaitei-Vasaris

2019-11-26 Nr. MV-77

Mero potvarkis

Dėl Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų vietovių suskirstymo į seniūnaitijas

2019-10-28 Nr. 1-287

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr.1-234, 1 priedo 5, 9, 17 ir 21 eilučių pakeitimo

2019-10-28 Nr 1-288

Tarybos sprendimas

Dėl sutikimo reorganizuoti Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinį muziejų prijungimo būdu prie Marijampolės kraštotyros muziejaus

2019-10-28 Nr 1-297

Tarybos sprendimas

Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais bilietų kainų ir tarifo dydžio nustatymo

2019-10-28 Nr. 1-298

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018-08-27 sprendimo Nr. 1-252 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

2019-10-28 Nr. 1-299

Tarybos sprendimas

Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Marijampolės savivaldybėje  organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-10-28 Nr. 1-301

Tarybos sprendimas

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo

2019-10-28 Nr. 1-302

Tarybos sprendimas

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo

2019-09-30 Nr. 1-261

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimo

2019-09-30 Nr. 1-271

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybėje esančio apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo ir įtraukimo į tokio turto sąrašą tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-09-30 Nr. 1-272

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. 1-296 „Dėl Fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų savivaldybės bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių ir kitų infrastruktūros objektų remonto, rekonstravimo ar įrengimo darbams, pasiūlymų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2019-09-30 Nr. 1-273

Tarybos sprendimas

Dėl vėjo elektrinių išdėstymo Marijampolės savivaldybės  teritorijoje, Gudelių, Liudvinavo, Marijampolės, Sasnavos ir Igliaukos seniūnijose specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų

2019-09-30 Nr. 1-274

Tarybos sprendimas

Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą nuostatų patvirtinimo

2019-09-30 Nr. 1-277

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr.1-410 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“  pakeitimo

2019-09-30 Nr. 1-278

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. 1-275 „Dėl mokesčio už po pamokinę vaikų priežiūrą nustatymo“ pakeitimo

2019-09-30 Nr. 1-282

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės viešųjų ir biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo

2019-09-30 Nr. 1-283

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės teritorijos tyliųjų viešųjų zonų, tyliųjų gamtos zonų nustatymo, triukšmo rodiklių šiose zonose patvirtinimo

2019-09-30 Nr.  1-284

Tarybos sprendimas

Dėl triukšmo prevencijos Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-01 10:41:32