12-23 || Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
 1. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymas
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F19AC41B9F15
 2. Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. Sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. Sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 36 „Dėl Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. Sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. Sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų patvirtinimo“
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.947C6526D829
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas
 2. Jeigu statusas pripažįstamas po mirties - žuvimo faktą patvirtinančios Generalinės prokuratūros išduota pažyma
 3. Sužalotiems - sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos Respublikos laisvę 1991 metais, faktą patvirtinanti Generalinės prokuratūros pažyma
 4. Žuvusių nepriklausomybės gynėjų šeimų nariams - žuvimo faktą patvirtinanti Generalinės prokuratūros išduota pažyma ir giminystės ryšį su žuvusiuoju nepriklausomybės gynėju įrodantis dokumentas
 5. Nepriklausomybės  gynėjų,  pripažintų  nedarbingais ar iš dalies  darbingais  dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, šeimų nariai -  nepriklausomybės gynėjo darbingumo lygio pažyma ir giminystės ryšį įrodantys dokumentai
 6. Lietuvos  Respublikos  piliečio  pasas ar asmens tapatybės kortelė (pateikia Lietuvos Respublikos piliečiai)
 7. Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (pateikia ne Lietuvos Respublikos piliečiai)
 8. Dvi fotonuotraukos (2 x 3 cm)
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“ gaunami duomenys iš Gyventojų registro (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.registrucentras.lt) - apie deklaruotą gyvenamą vietą

Administracinės paslaugos teikėjas Ramutė Zaveckienė, Piniginės paramos skyriaus vyriausioji specialistė,  tel. (8 343) 90 015, ramute.zaveckiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Vida Bružinskaitė,  Piniginės paramos skyriaus vedėja,  tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt 
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracijos  Piniginės paramos skyrius, Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, kab. 115

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-30 17:23:19