2018-06-25; 14:54 val.

10-04 || Notarinių veiksmų atlikimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Notarinių veiksmų atlikimas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
 • LR Vietos savivaldos įstatymo 31 straipsnio 3 p. 7 d.
 • LR Notariato įstatymo 271 straipsnis
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
 2. Dokumentų originalai, kurių nuorašus norima tvirtinti, bei šių dokumentų kopijos arba dokumentas, kuriame tvirtinamas parašo tikrumas
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Informacija apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą: VĮ Registrų centras, A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.registrucentras.lt

Administracinės paslaugos teikėjas
Administracinės paslaugos vadovas Karolis Podolskis, Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, tel. (8 343) 90 011, administracija@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Administracinė paslauga suteikiama tą pačią darbo dieną
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys  
Prašymo priėmimo vieta
 • Degučių seniūnijoje, Marijampolė R. Juknevičiaus g. 28
 • Mokolų seniūnijoje, Marijampolė Mokolų g. 61
 • Narto seniūnijoje, Marijampolė Lietuvininkų g. 18
 • Igliaukos seniūnijoje, Igliaukos k. Vytauto g. 19
 • Gudelių seniūnijoje, Gudelių mstl. Vytauto g. 8
 • Liudvinavo seniūnijoje, Liudvinavo mstl. Vytauto g. 6
 • Marijampolės seniūnijoje, Marijampolė Lietuvininkų g. 18
 • Sasnavos seniūnijoje, Sasnavos mstl. Sūduvos g. 27
 • Šunskų seniūnijoje, Šunskų mstl. Varpo g. 32
 BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-30 15:48:07