2019-09-23; 8:35 val.

17-34 || Paraiškos paramai už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą priėmimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Paraiškos paramai už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą priėmimas
Administracinės paslaugos aprašymas Tikslas - priimti pieno gamintojo, kuris  kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau –Administraciją) ar seniūniją paraišką ir kitus pareiškėjo pateiktus dokumentus, informuoti  pareiškėją apie paraiškos neatitikimus ir jų ištaisymą, paraišką užpildyti, atspausdinti, patvirtinti ir užregistruoti. Išduoti pareiškėjui dokumentą, patvirtinantį pareiškėjo parduoto perdirbti pieno kiekius referenciniu laikotarpiu, pieno pardavimo perdirbti faktą 2016 m. liepos mėn. ir parduoto perdirbti pieno kiekį mažinimo laikotarpiu. Duomenis  apie surinktas paraiškas ir jose nurodytą planuojamą pieno, parduodamo perdirbti, kiekio mažinimą perduoti  ŽŪIKVC.
Administracinės paslaugos rezultatas Iš pareiškėjo priimama paraiška paramai už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą gauti ir perduodama ŽŪIKVC
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas
  2. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir pateikia įgaliotas asmuo
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)  
Administracinės paslaugos teikėjas
Administracinės paslaugos vadovas Eugenijus Alesius, Žemės ūkio skyriaus vedėjas, tel. (8 343) 91 537,  eugenijus.alesius@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Paslauga suteikiama nedelsiant
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Paraiškos forma
Prašymo priėmimo vieta Marijampolė, Vytauto g. 17, kabinetas 203;

Igliaukos  seniūnija, Igliaukos k., Vytauto g. 19
Gudelių seniūnija,  Gudelių mstl., Vytauto g. 8
Liudvinavo seniūnija, Liudvinavo mstl., Vytauto g. 6
Marijampolės seniūnija, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18
Sasnavos seniūnija, Sasnavos mstl., Sūduvos g. 27
Šunskų seniūnija, Šunskų mstl., Varpo g. 32

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA 

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-09-03 16:04:41