2020-03-30; 22:37 val.

08-07 || Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ir kitiems projektams priėmimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ir kitiems projektams priėmimas
Administracinės paslaugos tikslas

Tikslas - priimti asociacijų, bendruomenių, viešųjų bei biudžetinių įstaigų finansavimo paraiškas, jas išnagrinėti ir pateikti pareiškėjui atsakymą.

Paraiškos teikiamos vienu iš pasirinktų būdų:

  1. pateikiant  Marijampolės savivaldybės administracijai (J. Basanavičiaus a. 1,   priėmimo langelis 1 arba 2);
  2. elektroniniu paštu paraiska@marijampole.lt,  laiško temos laukelyje (Subject) nurodant programos pavadinimą, o  užpildytą paraiškos formą  ir  nuostatuose  nurodytus dokumentus  pateikiant  visus  kartu  vienoje pdf rinkmenoje (faile);
  3. elektroniniu būdu per elektroninių valdžios vartų portalą - www.epaslaugos.lt

Paraiška turi būti pasirašyta.

Įvertinus paraišką ir priėmus sprendimą skirti finansavimą parengiamas direktoriaus įsakymas ir su gavėju pasirašoma sutartis.

Priėmus sprendimą finansavimo neskirti, paraiškos teikėjui siunčiamas pranešimas

Administracinės paslaugos rezultatas Paraiškos priėmimas, sprendimo dėl finansavimo skyrimo ar neskyrimo priėmimas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Paraiška finansinei paramai gauti ir priedai
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Juridinių asmenų registras - informacija apie juridinį asmenį (pavadinimas, registracijos kodas, registracijos adresas, vadovas, įstatai, teisinis statusas) /03105 Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-3, http://registrucentras.lt/
Administracinės paslaugos teikėjas
Administracinės paslaugos vadovas Karolis Podolskis, Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius tel. (8 343) 90 011, administracija@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Patvirtinus Marijampolės savivaldybės biudžetą, sudaryta komisija svarsto programas ir nusprendžia apie finansinės paramos skyrimą

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pagal Nuostatuose numatytus terminus

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
  • Kultūros programos projektų finansavimo 2020 metų konkurso paraiška
  • Marijampolės savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo projektų finansavimo konkurso paraiška
  • Marijampolės savivaldybės atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo konkurso paraiška
  • Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo konkurso paraiška
  • Projekto paraiškos forma neįgaliųjų socialinės integracijos formoms
  • Marijampolės savivaldybės savanoriškos tarnybos įgyvendinimo savanorius priimančių organizacijų programų projektų finansavimo 2019 m. konkurso paraiška

 

Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 1, 2 langelis

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu


  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-20 18:52:30