2020-04-09; 17:37 val.

08-09 || Paramos iš Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo teikimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Paramos iš Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo teikimas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
 1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktas
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/ckBBEaqwJK
 2. Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.640D50DB8877/FvNqxCIJzS
 3. Marijampolės savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisija, sudaryta Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. 1-242
  https://teisineinformacija.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=52528
 4. Marijampolės savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo fondo nuostatai, patvirtinti Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. 1-327
  https://teisineinformacija.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=53230
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Paramos iš Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo prašantis asmuo turi pateikti:

 1. užpildytą nustatytos formos prašymą (1 priedas);
 2. užpildytą  nustatyto  pavyzdžio  anketą (2 priedas);
 3. patirtas išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas (tik prašant padengti dalį patirtų įmonės steigimo, įmonės interneto svetainės sukūrimo ir palaikymo, rinkodaros priemonių formavimo ir įdiegimo, parodos, mokslo tiriamųjų darbų, laboratorinių matavimų ir tyrimų, įmonės personalo mokymo, verslo planų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų gauti parengimo, teritorinio planavimo dokumentų ir techninių projektų parengimo išlaidų);
 4. patirtų išlaidų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijas (tik prašant padengti dalį patirtų įmonės steigimo, įmonės interneto svetainės sukūrimo ir palaikymo, rinkodaros priemonių formavimo ir įdiegimo, parodos, mokslo tiriamųjų darbų, laboratorinių matavimų ir tyrimų, įmonės personalo mokymo, verslo planų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų gauti parengimo, teritorinio planavimo dokumentų ir techninių projektų parengimo išlaidų);
 5. verslo planą (tik prašant padengti dalį paskolos palūkanų);
 6. verslo liudijimo kopiją (tik fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą) arba individualios veiklos vykdymo pažymos kopiją (tik fiziniai asmenys, įregistravę individualią veiklą);
 7. įstatų arba nuostatų kopiją (išskyrus fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba įregistravę individualią veiklą);
 8. įgaliojimą, suteikiantį teisę atstovauti juridiniam asmeniui (jei prašymą teikia ne juridinio asmens vadovas).
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 1. Marijampolės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma, kad SVV subjektas nėra skolingas Savivaldybės biudžetui;
 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos išrašas, kad SVV subjektas nėra skolingas socialinio draudimo fondui;
 3. Valstybės įmonės Registrų centras Juridinių asmenų registro išrašas apie juridinio asmens įregistravimą ir teisinį statusą.
Administracinės paslaugos teikėjas Darius Cinaitis, Investicijų ir verslo skatinimo skyriaus vedėjas, tel. (8 343) 90 096, el. p.  darius.cinaitis@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Paulius Marozas, Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas, komisijos pirmininkas
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo (1 priedas) ir anketos (2 priedas) formos
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 2 langelis


  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2019-12-18 09:39:54