2019-08-22; 10:38 val.

08-04 || Paramos neįgaliųjų socialinės reabilitacijos paslaugoms gauti bendruomenėje teikimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Paramos neįgaliųjų socialinės  reabilitacijos paslaugoms gauti bendruomenėje teikimas

Administracinės paslaugos aprašymas

Paramos neįgaliųjų socialinės  reabilitacijos paslaugoms gauti bendruomenėje teikimas
Administracinės paslaugos rezultatas Tikslas - priimti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų pateiktas finansuoti projektų paraiškas, jas išnagrinėjus, pateikti pareiškėjui raštišką atsakymą apie priimtą sprendimą
Projekto paraiška ir projekto įgyvendinimo sąmata, kuri yra neatsiejama projekto paraiškos dalis bei kiti papildomi dokumentai neįgaliųjų socialinės reabilitacijos paslaugoms gauti bendruomenėje projektų finansavimui teikiami vienu iš pasirinktu būdu:
  1. tiesiogiai teikiant Marijampolės savivaldybės administracijai (J. Basanavičiaus a. 1,  priėmimo langeliai 1, 2);
  2. paštu registruotu laišku, įteikiant pašto kurjeriui (pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip konkurso skelbime nurodyta paskutinė projektų paraiškų priėmimo diena.

Projekto paraiška turi būti pasirašyta vadovo arba jo įgalioto asmens bei patvirtinta anspaudu, jei organizacija privalo antspaudą turėti.

Įvertinus projekto paraišką ir priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, parengiamas administracijos direktoriaus įsakymas.

Apie paskirtą lėšų sumą projekto paraiškos teikėjas informuojamas raštu, pateikiant sprendimo dėl lėšų skyrimo išrašą
Priėmus sprendimą neskirti finansavimą, projekto paraiškos teikėjui siunčiamas informacinis pranešimas, nurodomos lėšų neskyrimo priežastys

Pareiškėjui suderinus su savivaldybės administracija patikslintą projekto veiklų įgyvendinimo planą ir detalią projekto įgyvendinimo sąmatą pagal numatytas skirti lėšas bei kitus reikalingus pateikti dokumentus, pasirašoma projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo  sutartis

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Projekto paraiška ir jos priedai

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Juridinių asmenų registras - informacija apie juridinį asmenį (pavadinimas, registracijos kodas, registracijos adresas, vadovas, įstatai, teisinis statusas) /03105 Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-3, http://registrucentras.lt/
Administracinės paslaugos teikėjas Aušra Parulienė, Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 008, ausra.paruliene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Svajonė Rainienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 018, el. p. svajone.rainiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Pagal socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatuose numatytus terminus
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
Prašymo priėmimo vieta

Marijamopolės savivaldybės administracija, Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, 1, 2 langelis

 

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-21 16:35:45