2020-05-27; 9:20 val.

Pradžia / Turizmas
Pasivaikščiojimas po Marijampolę

Trumpas pasivaikščiojimas po miesto kultūros paveldo objektus


1 Pasivaikščiojimą siūlome pradėti iš centrinės senamiesčio dalies, J. Basanavičiaus aikštės. Čia buvo įkurtas Pašešupio kaimas, kuris 1667 m. pirmą kartą paminėtas istoriniuose šaltiniuose. Tada aplink aikštę stovėjo 24  medinės sodybos (dūmai). XVIII a.pradžioje Kvietiškyje apsigyvenęs grafas Morkus Antanas  Butleris 1736 m. kaimą pertvarkė į prekybinį Starapolės miestelį. Jame netrukus įsikūrė amatininkai, prekybininkai ir smuklininkai.
Po didžiulio 1868m. gaisro, kurio metu sudegė miesto pagrindinė dalis, aikštė apstatyta mūriniais klasicizmo ir neobaroko architektūros pastatais. Minėti statiniai smarkiai nukentėjo pirmojo ir antrojo pasaulinio karo metais. Vėliau senoji aikštė išplėsta ir rekonstruota: pastatyti pašto, universalinės parduotuvės „Gulbė", teismo, policijos ir savivaldybės pastatai.
2 Pro Marijampolės savivaldybės pastatą takeliu  praeiname  Jevonio upelio tiltelį, Poezijos parką ir pasiekiame Marijonų mokyklą (J. Bendoriaus g. 7). Pastatas „plytų" stiliaus, istorizmo laikotarpio, pastatytas 1923m. Nepriklausomos Lietuvos metais joje dirbo istorikas, kunigas, daktaras, profesorius Jonas Totoraitis parašęs „Sūduvos-Suvalkijos istoriją".
3 J. Bendoriaus gatvės dešinėje pusėje matysime 1792 m. klasicistinių formų, stačiakampio plano Marijonų kongregacijos Lietuvos šv. Jurgio provincijos vienuolyną (J. Bendoriaus g. 3), kuriame saugomi grafienės Pranciškos Ščiukaitės Butlerienės ir Marijonų ordino įkūrėjo Stanislovo Papčinskio paveikslai. 1999 m. jame atidaryta kunigų seminarija ir pastatyta palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio medinė skulptūra.

4 Šalia marijonų vienuolyno esanti Mažoji bazilika (J. Bendoriaus g. 1)-klasicistinių, neobarokinių formų, dvibokštė, trinavė, pastatyta 1824 m. Bazilikoje saugoma  altoriai, paveikslai (XVIII a.), arnotai (XVIII-XIXa.) ir t.t. 1934 m. Švč. Jėzaus Širdies koplyčioje palaidoti palaimintojo, arkivyskupo Jurgio Matulevičiaus palaikai; šventoriuje-palaidotas Marijonų ordino generolas Vincentas Senkus, kunigai ir 1831 m. sukilėliai.
5 Netoli Mažosios bazilikos,prie medinio namo (Bažnyčios g. 23) fasado rasime pritvirtintą paminklinę lentą, įamžinančią Prezidento Kazio Griniaus atminimą. XIX a. tradicinės medinės architektūros name įkurti Prezidento Kazio Griniaus ir Vilkaviškio vyskupijos muziejai.
6 Iš Bažnyčios gatvės pasukę į P. Kriaučiūno gatvę prieisime  Nekaltai Pradėtosios švč. Mergelės Marijos vargdienių seserų vienuolijos neoklasicistinių formų  pastatų kompleksą (P. Kriaučiūno g. 11, 13). Jie statyti XIX -XXa., o dabartiniu metu restauruoti.
7 P.Kriaučiūno gatvės pabaigoje stovi Vilkaviškio vyskupijos modernizmo formų namas, pastatytas 1934 m. pagal žymaus architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio projektą.
8 Keliaujame Vytauto Didžiojo parku ir pasukę į P. Armino gatvę rasime XIX a. senąsias miesto kapines. Jose palaidotas žymus tautinio atgimimo pradininkas Petras Arminas-Trupinėlis, marijonų vienuoliai, Lietuvos kariai-savanoriai, liaudies rašytoja Žemaitė, nepriklausomybės gynėjas Rimantas Juknevičius ir t.t.
9 Sovietinio teroro aukų kapuose (prie Varpo g.) buvo užkasami 1944-1953 m. nužudyti žmonės. Atgimimo metais pastatyti atminimo koplystulpiai ir įkurtas Ramybės parkas.
10 Šešupės slėnyje (netoli Varpo gatvės) 1941m. sušaudyti 5090 žydų ir kitų tautybių žmonės.
11 Nuo senųjų kapinių pasukę į Vytauto g. prieisime buvusios mokytojų seminarijos pastatų kompleksą ir parką. Tai neoklasicistinių formų statiniai pastatyti XIXa-XXa. Dabar juose veikia  Marijampolės kolegija.
12 Šv.Vincento Pauliečio bažnyčia (Vytauto g. 31A) įsikūrusi buvusioje stačiatikų cerkvėje. Ji eklektinė viennavė ir vienbokštė, pastatyta 1888 m. Uždaryta 1944m., sunaikinti altoriai, paveikslai.Skulptūrinė grupė „Pieta“ (skulptorius Julius Narušis) atidengta 2000 m.
13 Netoli Šv.Vincento Pauliečio bažnyčios esantis pastatas (Vytauto g. 25) stačiakampio plano, turintis puošybos elementų, vienas seniausių išlikusių originalios architektūros medinių pastatų, statytas XIX a. Kitoje Vytauto gatvės pusėje stovi koplytėle NKVD aukoms atminti, o prie P.Kriaučiūno bibliotekos paminklas rašytojui Vincui Mykolaičiui-Putinui (skulptorius Alfonsas Ambraziūnas).
14 Einant P. Butlerienės gatve prieisime eklektinę, istorizmo laikotarpio buvusią žydų sinagogą, pastatytą 1870m. Šiuo metu joje įsikūręs Marijampolės švietimo centras.
15 Už J.Basanavičiaus aikštės, Kauno gatvės kairėje pusėje stovi Rygiškių Jono gimnazija (Kauno g. 5). Pastatas klasicizmo formų pastatytas 1870m. Daugelis gimnazijos auklėtinių tapo žymiais tautinio atgimimo, valstybės, visuomenės veikėjais ir mokslininkais. Kalbininkui Jonui Jablonskui 1992 m.atidengtas atminimo paminklas (skulptorius P. Aleksandravičius).
16 Šalia gimnazijos esanti Evangelikų liuteronų bažnyčia (Kauno g. 11)-viennavė su bokštu, romantizmo laikotarpio, statyta 1835-1841m. Pastoriaus namas ir bažnyčia smarkiai nukentėjo  II pasaulinio karo metais.
17 Rytinėje miesto dalyje pagal inžinieriaus Edmundo Fryko projektą 1923 m. pastatyta moderno stiliaus architektūros geležinkelio stotis (Stoties g. 2). Tremtinių skvere, skausmu paženklintų akmenų paminklas, tremčiai atminti, pastatytas 1996m.

 

Nuotraukos Romo Linionio


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2012-11-15 08:50:47