2020-04-10; 6:27 val.

Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Patvirtintas Marijampolės savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų planas

Marijampolės savivaldybės taryba patvirtino Marijampolės savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų planą, kurį įgyvendinant bus siekiama užtikrinti socialinės globos paslaugų poreikio tenkinimą, plėsti bendruomeninių paslaugų įvairovę ir prieinamumą, ypatingai kaimiškosiose vietovėse, bei neįgaliųjų socialinės integracijos priemones, kuriančias palankią aplinką neįgaliesiems, skatinančią jų užimtumą ir atskirties mažinimą ir užtikrinančią socialinės globos asmens namuose bei pagalbos į namus paslaugų poreikio tenkinimą.

Parengtame socialinių paslaugų plane detaliai išanalizuota esama socialinių paslaugų situacija savivaldybėje, nustatyti socialinių paslaugų teikimo prioritetai ir kryptys einamiesiems metams pagal gyventojų poreikius bei pateikiami kiti svarbūs rodikliai apie socialinių paslaugų įvairovę ir pasiūlą.

Įgyvendinus 2020 metų socialinių paslaugų plane numatytas priemones gyventojai gaus jų poreikius atitinkančias paslaugas, kurios padės spręsti asmens, šeimos, bendruomenių socialines problemas. Patvirtinto plano priemonės yra orientuotos į žmonių socialinių poreikių tenkinimą ir šeimos gerovės stiprinimą, skurdo ir socialinės atskirties mažinimą, vaikų, likusių be tėvų globos, institucinės globos sistemos pertvarką. Socialinių paslaugų teikimas bus užtikrintas visoms Marijampolės savivaldybės gyventojų grupėms, atsižvelgiant į jų poreikius socialinėms paslaugoms ir į savivaldybės finansines galimybes, siekiant didinti asmenų savarankiškumą ir mažinti socialinę atskirtį.

Numatoma, kad 2020 m. savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms augs ir planuojama sieks 4 proc. nuo bendro savivaldybės biudžeto. Socialinių paslaugų vystymui ir plėtrai savivaldybėje 2020 metais numatyta 5 454 729 Eur, kurie bus skirti iš įvairių šaltinių (savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms, LR valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, asmenų mokėjimai už socialines paslaugas, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos bendruomenėje projektams dalinai finansuoti, valstybės biudžeto lėšos pagal projektus) ir tikslingai panaudoti Marijampolės savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plane numatytoms priemonėms įgyvendinti.

Su dokumentu galima susipažinti - https://teisineinformacija.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=53986

 

Marijampolės savivaldybės administracijos
Komunikacijos skyrius

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra