2019-12-06; 12:36 val.

Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Patvirtintas Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų vietovių suskirstymas į seniūnaitijas

Marijampolės savivaldybės mero potvarkiu MV-77 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų vietovių suskirstymo į seniūnaitijas“ buvo patvirtintas Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų vietovių suskirstymas į seniūnaitijas.

 

Gudelių seniūnija

Eil. Nr.

Seniūnaitija

Gyvenamosios vietovės priskiriamos seniūnaitijai

1.

Gudelių

Gudelių mstl., Gudelių k., Rudėnų k., Naujienos k., Gražiškių k., Skęsbalių k., Leiciškių k., Navikų k., Šlavantos k., Kruopinės k., Miknonių k., Bauboniškių k., Šernų k., Riečių k.

2.

Daugirdų

Daugirdų k., Pupojų k., Gelčių k., Pušinių k., Vazniškių k., Kampinių k., Makrickų k., Beržyno k., Kalnynų k.

Igliaukos seniūnija

Eil. Nr.

Seniūnaitija

Gyvenamosios vietovės priskiriamos seniūnaitijai

1.

Varnupių

Varnupių k., Kumečių k., Plynių k., Liūliškio k.

2.

Daukšių

Daukšių mstl., Amalviškių k., Vidgirėlių k.

3.

Šventragio

Šventragio k., Gudiškių k., Padvariškių k., Šakališkių k., Šlavančių k.

4.

Pamargių

Pamargių k., Margavos k., Opšrūtų II k., Santakos k., Geležinių k., Mergašilio k., Veselavos k., Pamačiuliškių k., Paužiškių k., Tupikų k., Papajiesio k., Stasliškių k.

5.

Igliaukos

Igliaukos k., Buktos k., Dambruvkos k., Jokūbiškių k., Jacentavo k., Kūlingės k., Karčiuvkos k., Malinavos k., Mačiuliškių k., Maraziškių k., Menčtrakio k., Nadpalių k., Opšrūtų I k., Pašakališkių k., Paežerės k., Prūsiškių k., Salos k., Živavodės k., Zomčinės k., Pielkavos k., Pavasakės k., Žirniškių k.

Liudvinavo seniūnija

Eil. Nr.

Seniūnaitija

Gyvenamosios vietovės priskiriamos seniūnaitijai

1.

Želsvos

Triobiškių k., Skersbalių I k., Paželsvių k., Būriškių k., Aukštosios Buktos k., Lakinskų k., Želsvos k., Nendrių k.

2.

Buktos

Pabuktės k., Armoniškių k., Ąžuolyno k., Šimulių k., Buktos k.

3.

Naujienos

Išlandžių k., Strazdų k., Naujienos k.

4.

Užgirių

Pašešupių k., Prodobolės k., Zviniškių k., Dalginės k., Užgirių k., Kievinės k.

5.

Kūlokų

Kūlokų k., Danieliškių k., Dviratinės k., Tarašiškių k.

6.

Gyviškių

Geležinių k., Gyviškių k., Petriškių k., Norvertavo k., Bevardiškių k., Naujakaimio k.

7.

Padovinio

Marčiukinio k., Vaitiškių k., Vyšnialaukio k., Padovinio k.

8.

Narto

Liepynų k., Narto k., Narto Naujienos k.

9.

Netičkampio

Gustaičių k., Nartelio k., Netičkampio k.

10.

Liucinavo

Liucinavo k., Avikilų k., Būdbalių k., Šilavoto k.

11.

Liudvinavo

Liudvinavo mstl., Liudvinavo k., Balaikų k., Paežerėlių k., Žaidogalos k., Stebuliškių k.

Marijampolės seniūnija

Eil. Nr.

Seniūnaitija

Gyvenamosios vietovės priskiriamos seniūnaitijai

1.

Valavičių

Valavičių k., Širvydų k., Siberijos k., Vidgirių k., Pasūduonio k.

2.

Svetlicos

Svetlicos k., Gulbiniškių k., Turgalaukio k., Skardupių k., Pacentų k.

3.

Meškučių

Meškučių k.

4.

Kumelionių

Kumelionių k., Ungurinės k.

5.

Balsupių

Balsupių k., Steiniškių k., Milčiškių k., Ožkasvilių k., Užkirčių k., Žydronių k.

6.

Skaisčiūnų

Skaisčiūnų k., Pabaigų k., Mikalinės k., Uosupio k., Paikiškių k.

7.

Baraginės

Baraginės k., Pietarių k., Adomiškių k., Kuktiškių k., Rudiškių k., Aleksandravo k., Dambraukos k., Medeliškių k., Kižių k., Užupių k., Skriaudučio k., Kuktų k., Geležinių k., Zuikiškių k., Nendriniškių k.

8.

Trakiškių

Trakiškių k., Steponiškių k., Kirmėlinės k., Triobiškių k., Dybkalnio k.

9.

Patašinės

Patašinės k., Meškėnų k., Uosinės k., Panausupio k., Bukonių k., Putriškių k., Paluobiškių k.

10.

Igliškėlių

Igliškėlių k., Kancavos k., Ringovėlės k., Kermušinės k., Gudinės k., Bieliūniškių k., Bajarskų k., Bankavos k., Dambuvkos k., Pridotkų k., Patilčių k., Dambavos k., Pajiesio k., Pazenkavos k., Grabavos k.

Sasnavos seniūnija

Eil. Nr.

Seniūnaitija

Gyvenamosios vietovės priskiriamos seniūnaitijai

1.

Sasnavos

Bitikų k., Brastos k., Barštinės k., Barsukinės k., Čisavos k., Kantališkių k., Klevinkalnio k., Kazliškių k., Klevinių k., Kuzų k., Molupio k., Nuoragėlių k., Purviniškės k., Pavengliskos k., Pagirėlių k., Sasnavos mstl., Surgučių k.

2.

Tautkaičių

Dženčialaukos k., Lapiškių k., Paraišupio k., Pasienių k., Rudiškių k., Svirnaviečių k., Tautkaičių k., Topeliškių k., Voveriškių k.

3.

Puskelnių

Būdviečių k., Puskelnėlių k., Puskelnių k.

4.

Gavaltuvos

Bebruliškės k., Didžiosios Trakiškės k., Čiuiniškės k., Čystos Būdos k., Gavaltuvos k., Lygumų k., Nedėldaržio k., Nendrinių k., Ožnugarių k., Prigražiškės k., Pakeliškės k., Vinčų geležinkelio stotis.

5.

Smilgių

Smilgių k., Avižinės k., Aukštosios k., Gelumbiškių k., Navasodų k., Pagelumbiškio k., Raišupio k., Uosupėlio k.

6.

Klevinės

Beržinbūdės k., Balemolės k., Elniakalnio k., Klevinės k., Mačiuliškių k., Obelinės k., Smalinyčios k., Varnabūdės k.

Šunskų seniūnija

Eil. Nr.

Seniūnaitija

Gyvenamosios vietovės priskiriamos seniūnaitijai

1.

Mokolų

Mokolų k. iki kelio Via Baltika

2.

Katiliškių

Bliūdžiškių k., Rudžių k., Pakusinės k., Stazdiškių k., Patašiškių k., Katiliškių k., Obšrūtėlių k., Tarpučių k., Svirnaviečių k., Mokolų Naujienos k., Samsoniškių k.,

3.

Kidoliškių

Mokolų k. už kelio Via Baltika, Kidoliškių k., Lūginės k., Puskepurių k.

4.

Vekeriotiškės

Vekeriotiškės k., Cykakalnio k., Gustabūdžio k., Grybinės k., Dielinės k., Karužų k., Marciniškių k.

5.

Šunskų

Šunskų mstl.

6.

Tursučių

Tursučių k., Sarakų k., Ašmonų k., Obelinės k., Paršelių k., Piliakalnių k., Popiliakalnio k., Užbalių k., Kazliškių k., Domeikų k.

Mokolų seniūnija

Eil. Nr.

Seniūnaitija

Gyvenamosios vietovės priskiriamos seniūnaitijai

1.

Šaltinio

Senųjų Mokolų rajonas (Mokolų g. (lyginiai), Algimanto g., K. Donelaičio g., S. Daukanto g., Liejyklos g., Kalno g., Šaltinio g., Vilkaviškio g. (lyginiai).

2.

Uosupio

Mokolų rajonas (J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g., Mokolų g. (nelyginiai), Uosupio g.).

3.

Tarpučių

Senųjų Tarpučių rajonas (Atgimimo g., Balsupių g., V. Borisevičiaus g., Birutės g., Daržininkų g., Eitkūnų g., Jazminų g., Kovo 11-osios g., Karklų g., Kosmonautų g., Piliakalnio g., Pabaigų g., Pakalnės g., Spaudos g., Sodininkų g., Slyvų g., J. Tallat-Kelpšos g., Tarpučių sk., A. Tatarės g., Tolminkiemio g., Tarpučių g., Upės g., Urėdijos g., Užtvankos g., Vilkaviškio g. (nelyginiai), Vyšnių g., Vokiečių g).

4.

Pabaigų

Naujųjų Tarpučių rajonas (Aistmarių g., Akacijų g., A. Baltūsio g., P. Dovydaičio g., Z. Drungos g., A. J. Greimo g., Gumbinės g., Įsručio g., A. Yliaus g., Jotvingių g., Karaliaučiaus g., Karklų skg., M.Krupavičiaus g., Lazdynų g., Lazdynų skg., Mikalinės g., Narduvos g., Plytinės g., Romuvos g., Stalupėnų g., Stūriškių g., Šermukšnių g., Šlaito g., Tilžės g., Tvankstės g., Tuopų g., Uosių g., Uosių skg., Vytauto g. (lyginiai už Kumelionių tilto), Vingio g.

5.

Sodų

Sodų bendrijos (SB Mokolai, SB Tarpučiai, SB Vairas).

Narto seniūnija

Eil. Nr.

Seniūnaitija

Gyvenamosios vietovės priskiriamos seniūnaitijai

1.

Kvietiškio

Teatro g., Alyvų g., Kranto g., A. Civinsko g., Antakalnio g., Kapų g., Varpo g., Aušros g., Vytenio g., Aišbės g., Vilties g., Gen. A. Gustaičio g., Geležinkelio g., Kvietiškio g., Marių g., Poilsio g., Bažnyčios g. (nelyginiai), Vytauto g., Kalkinės g., Žvyryno g., Vienybės g., Knygnečių g., Šlekio g., Artojų g., Vytenio g., J. Janonio g., Artojų g., Vilties g., Atžalos g., Marių skg.

2.

Seminarijos

Bažnyčios g. (nelyginiai), Laisvės g., Žemaitės g. (nuo Gedimino g.), V. Kudirkos g. (nuo Gedimino g.), S. Nėries g., J. Biliūno g., Mindaugo g., Kaštonų g. Sodžiaus g., Gėlių g., P. Vaičaičio g., Taikos g., B. Sruogos g., Seminarijos g., J. Jablonskio g., Maironio g., Sietyno g., Rūtų g., K. Griniaus g., Liepynų g., Lauko g., Trakiškių g., Piliečių g., Vasario 16-osios g., P. Mašioto g., P. Rimšos g., Seminarijos g., Trumpoji g., Druskininkų g., Tulpių g., Aušros g., P. Kriaučiūno g., Sodo g., Lietuvininkų g., Žiedo g., Šviesos g.

3.

Sūduvos

Sporto g. (nuo Sasnavos g.), Aukštaičių g., Žalioji g., Gluosnių g., Sasnavos skg., Sasnavos g., Vasaros g., Pavasario g., Sūduvos g., Laikštės g., Naujoji g., Liepų g., Lino g., Gedimino g. (nuo Sasnavos g.), Birštono g., Alytaus g., Trakų g., Kalvarijos g., Kybartų g., Varėnos g., Šakių g., Klaipėdos g., Telšių g., Panevėžio g.

4.

Javonio

Žuvinto g,. M. K. Čiurlionio g., Algirdo g., Daukšių g., Matulaičių g., Dovinės g., Varnupių g., Pietario g., Javonio skg., Elgės g., Javonio g., Žaltyčio g., Orijos g., Narto g., Pasieniečių g., Medžiotojų g., Fabriko g., J. Basanavičiaus g., Kazimieraičio g., Klimo g., Tauro g., Amalvos g., Mažoji g., J. Totoraičio g., Dainavos g., Pašešupio g., Saulės skg., Saulės g., Senlaukės g.

5.

Ašmenos

Gedimino g. (nuo Vasaros g.), Vasaros g., L. Giros g., Lazdijų g., Krosnos g., Šilutės g., Išdagėlių g., Šarkaičių g., Panausupio g., Budavisko g., Lydos g., Ašmenos g., Naugarduko g., Suvalkų g., Gardino g., Punsko g., Pavasakės g., Ringuvėlės g., Užuoganų g., Raudonųjų šaltinių g., Vygrių g., Naručio g.

Degučių seniūnija

Eil. Nr.

Seniūnaitija

Gyvenamosios vietovės priskiriamos seniūnaitijai

1.

Senamiesčio

Audėjų g., Baseino g., Bažnyčios g. (lyginiai), Dariaus ir Girėno g. (lyginiai), Dariaus ir Girėno skg., Degučių g., Dzūkų g., Gedimino g. (nelyginiai), Gedimino skg., J. Basanavičiaus a., J. Bendoriaus g., J. Kriščiūno g., Jono Dailidės g., Juodkrantės g., K. Būgos g. (nelyginiai), Kalvių g., Kauno g. (nelyginiai iki R. Juknevičiaus g. sankryžos), Kęstučio g., Klevų g., Laisvės g. (lyginiai), M. Akelaičio g., Mokyklos g., Naujakurių g., Neringos g., Nidos g., P. Butlerienės g., P. Butlerienės skg., P. Cvirkos g., Palangos g., Partizanų g., Partizanų skg., Pašto g., Paupio g., Pramonės g., Prienų g., Rasos g., Rugių g., Senoji g., Serbentų g., Simno g., Slėnio g., Stoties g., Šaulių g., Švietimo g., Trobiškių g., Ūkininkų g., V. Kudirkos skg., V. Kudirkos g. (nuo Dariaus ir Girėno g. iki Gedimino g.), Vinčų g., Vinčų skg., Žemaitės g. (iki Gedimino g.), Žemaitės skg., Žilvino g., V. Valaičio g.

2.

Degučių

Beržų g., Beržų skg., Dariaus ir Girėno g. (nelyginiai), Draugystės g., Gamyklų g., Jaunimo g., Kauno skg., Kauno g. (lyginiai), Siauroji g., Sporto g., Statybininkų g.

3.

Pašešupio

Gėlyno g., R. Juknevičiaus g., K. Būgos g. (lyginiai), Kauno g. (nelyginiai nuo R. Juknevičiaus g. sankryžos), Kokolos g., Parko g., Suvalkiečių g.

 

Marijampolės savivaldybės administracijos
Komunikacijos skyrius

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra