10-01 || Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
 1. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas
 2. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos LRV 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Asmuo pateikia:
 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
 2. Prašymą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Informacija apie asmens deklaruotą gyvenamąją  vietą. Gyventojų registras (A. Vivulskio g. 4 A, Vilnius, www.gyvreg.lt)

Administracinės paslaugos teikėjas Degučių seniūnijos specialistės:
Aneta Rudzevičienė, (8 343) 70 619
deguciu.sen@marijampole.lt
Narto seniūnijos specialistės:
Daiva Sadauskienė, Jurgita Vilkelienė
Tel. (8 343) 52 477, narto.sen@marijampole.lt
Mokolų seniūnijos specialistės:
Aušrinė Galinienė, Vanda Laurinavičienė
Tel. (8 343) 57 762, mokolu.sen@marijampole.lt
Gudelių seniūnijoje:
Rasa Brusokienė, raštvedė-kasininkė, tel. (8 343) 37 235
gudeliai@marijampole.lt
Igliaukos seniūnijoje:
Ieva Sakalauskienė, raštvedė–kasininkė, tel. (8 343) 24 525
igliauka@marijampole.lt

Liudvinavo seniūnijoje:
Inesa Lukašinskienė raštvedė-kasininkė
Asta Matukynaitė, seniūno pavaduotoja
Tel. (8 343) 20 425, liudvinavas@marijampole.lt

Marijampolės seniūnijoje:
Danguolė Karpavičienė, raštvedė-kasininkė
Tel. (8 343) 55 542, marijampoles.sen@marijampole.lt
Sasnavos seniūnijoje:
Danutė Savulienė, raštvedė–kasininkė
Tel. (8 343) 28 788, danute.savuliene@marijampole.lt
Šunskų seniūnijoje:
Jolita Pėtelė, raštvedė-kasininkė, tel. (8 343) 28 174
sunsku.sen@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Administracinė paslauga suteikiama tą pačią darbo dieną, o esant techniniams sutrikimams - ne vėliau kaip per 3 darbo dienas
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta
 • Degučių seniūnijoje, Marijampolė R. Juknevičiaus g. 28
 • Mokolų seniūnijoje, Marijampolė Mokolų g. 61
 • Narto seniūnijoje, Marijampolė Lietuvininkų g. 18
 • Igliaukos seniūnijoje, Igliauka Vytauto g. 19
 • Gudelių seniūnijoje, Gudeliai Vytauto g. 8
 • Liudvinavo seniūnijoje, Liudvinavas Vytauto g. 6
 • Marijampolės seniūnijoje, Marijampolė Lietuvininkų g. 18
 • Sasnavos seniūnijoje, Sasnava Sūduvos g. 27
 • Šunskų seniūnijoje, Šunskai Varpo g. 32
 BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-30 15:47:28