2020-04-02; 8:58 val.

02-03 || Pažymų apie perduotus/neperduotus toliau saugoti likviduotų juridinių asmenų dokumentus MSA išdavimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymų apie perduotus/neperduotus toliau saugoti likviduotų juridinių asmenų dokumentus Marijampolės savivaldybės administracijai išdavimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas – išduoti pažymas apie perduotus/neperduotus toliau saugoti likviduotų juridinių asmenų dokumentus Marijampolės savivaldybės administracijai.

Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Bendrųjų reikalų skyrių (Archyvą), atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu (elektroniniu paštu, per elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt.). Prašymas pateikiamas pagal nustatytą formą. Į prašymą atsakoma tokiu būdu, kokiu jis buvo pateiktas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.
Administracinės paslaugos rezultatas Išduota pažyma ir aktas apie perduotus/neperduotus toliau saugoti dokumentus
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymas
  2. Įgaliojimas tvarkyti likviduojamos įmonės dokumentus arba likvidatoriaus ar administratoriaus statusą nurodantis dokumentas arba jo kopija
  3. Pažyma iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus, kuriame vykdoma ši juridinio asmens apskaita, patvirtinanti apie apdraustųjų turėjimą per visą juridinio asmens veiklos laikotarpį
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Juridinių asmenų registras - dėl informacijos apie  įmonės juridinį statusą (Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, el. p.info@registrucentras.lt)

Administracinės paslaugos teikėjas

Janina Dereškevičienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 55 845, el. p. archyvas@marijampole.lt

Vilma Balakauskienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnioji specialistė, tel. (8 343) 55 845, el. p. archyvas@marijampole.lt

Valė Česaitienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnioji specialistė, tel. (8 343) 55 845, el. p. vale.cesaitiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Vilija Vainalavičienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 021, el. p. vilija.vainalaviciene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Administracinė paslauga suteikiama per 5 darbo dienas
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma 
Prašymo priėmimo vieta 68299 Marijampolė, Vytauto g. 17, kab. 214
Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu

 


  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-16 12:41:12