2018-09-20; 23:30 val.

Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Prasidėjo nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

 Balandžio 16 d. visose savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose prasideda Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP). Savivaldybės administracija, pasirašydama bendradarbiavimo sutartį su Nacionaliniu egzaminų centru, siekia šių tikslų:

1.1. Sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.
1.2. Išsiaiškinti savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų sukuriamą pridėtinę vertę, savivaldybės mokyklų 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių pasiekimus palyginti su šalies atitinkamų klasių mokinių atitinkamų ugdymo turinio sričių pasiekimais.
1.3. Tyrimo rezultatus panaudoti duomenimis pagrįstiems sprendimams priimti.

Pirmąjį, rašymo testą, jau pirmadienį atliks 8 klasės mokiniai. Kartu su testais mokiniams bus pateikiami ir klausimynai. Mokinių atsakymai į klausimyno klausimus padės mokyklai įsivertinti, kokią pridėtinę vertę savo mokiniams ji kuria, kokia mokinių savijauta mokykloje, ar mokykloje esama patyčių, ką mokiniai mano apie įvairius mokyklos darbo aspektus.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad NMPP nėra egzaminas, todėl neturi mokiniams kelti nerimo, jam nereikia jokio specialaus pasirengimo. Kitokia ir mokinių pasiekimų vertinimo forma. Lietuvos švietimas vis labiau orientuojasi į gilų žinių įsisavinimą ir gebėjimą jas visapusiškai panaudoti. Todėl NMPP daugiau dėmesio skiriama mokinių aukštesniojo lygio mąstymo, problemų sprendimo ir kūrybiškumo gebėjimams.

NMPP vyks iki gegužės 4 d. Po to mokinių darbai bus vertinami, duomenys apdorojami ir dar nesibaigus šiems mokslo metams mokykloms bus pateiktos trumposios atskirų mokinių, klasių ir mokyklų testų rezultatų ataskaitos. Mokyklos mokinių ataskaitas perduos mokiniams ir jų tėvams. Išsamių mokyklų ir savivaldybių ataskaitų, kuriose bus pateikti lyginamieji mokyklų ir savivaldybių darbo rezultatai, sulauksime tik spalio viduryje.

 

Valdimantas Kvietkauskas,
Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti - negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra