2019-08-22; 10:15 val.

10-07 || Prašymo dėl buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo priėmimas ir akto išdavimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo dėl buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo priėmimas ir akto išdavimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas – priimti asmens, kuris prižiūrės vaiką jo tėvų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos laikotarpiu, prašymą dėl buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto išdavimo.

Prašymas  pateikiamas raštu tiesiogiai atvykus į gyvenamosios vietos seniūniją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį.  Prašymas turi būti asmens pasirašytas. Jame turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, kontaktinis telefono numeris.

Administracinės paslaugos rezultatas Priimtas prašymas ir išduotas buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Asmens prašymas (nustatyta forma)
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)  
Administracinės paslaugos teikėjas Degučių seniūnijos specialistės:
Jolanta Jasinskaitė, tel. (8 343)70 619, el. p. jolanta.jasinskaite@marijampole.lt
Gintarė Mirijauskienė, tel. (8 343) 70 619, el. p. gintare.mirijauskiene@marijampole.lt
Narto seniūnijos specialistės:
Daiva Sadauskienė, Jurgita Vilkelienė
Tel. (8 343) 52 477, narto.sen@marijampole.lt
Mokolų seniūnijos specialistės:
Aušrinė Galinienė, Vanda Laurinavičienė
Tel. (8 343) 57 762, mokolu.sen@marijampole.lt
Gudelių seniūnijoje:
Rasa Brusokienė, raštvedė-kasininkė, tel. (8 343) 37 235
gudeliai@marijampole.lt
Igliaukos seniūnijoje:
Irena Balčiūnaitė, raštvedė–kasininkė, tel. (8 343) 24 525
igliauka@marijampole.lt

Liudvinavo seniūnijoje:
Inesa Lukašinskienė raštvedė-kasininkė
Tel. (8 343) 20 425, liudvinavas@marijampole.lt

Marijampolės seniūnijoje:
Danguolė Narijauskienė, raštvedė-kasininkė
Tel. (8 343) 55 542, marijampoles.sen@marijampole.lt
Sasnavos seniūnijoje:
Danutė Savulienė, raštvedė–kasininkė
Tel. (8 343) 28 788, danute.savuliene@marijampole.lt
Šunskų seniūnijoje:
Jolita Pėtelė, raštvedė-kasininkė, tel. (8 343) 28 174
sunsku.sen@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Administracinė paslauga suteikiama tą pačią darbo dieną, o esant techniniams sutrikimams - ne vėliau kaip per 3 darbo dienas
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta
 • Degučių seniūnijoje, Marijampolė R. Juknevičiaus g. 28
 • Mokolų seniūnijoje, Marijampolė Mokolų g. 61
 • Narto seniūnijoje, Marijampolė Lietuvininkų g. 18
 • Igliaukos seniūnijoje, Igliauka Vytauto g. 19
 • Gudelių seniūnijoje, Gudeliai Vytauto g. 8
 • Liudvinavo seniūnijoje, Liudvinavas Vytauto g. 6
 • Marijampolės seniūnijoje, Marijampolė Lietuvininkų g. 18
 • Sasnavos seniūnijoje, Sasnava Sūduvos g. 27
 • Šunskų seniūnijoje, Šunskai Varpo g. 32  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-09 17:49:36