2020-04-02; 9:28 val.

18-03 || Prašymo dėl kelių, gatvių ir šaligatvių remonto priėmimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo dėl kelių, gatvių ir šaligatvių remonto priėmimas
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
  • Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55- 1049; 2008, Nr. 113- 4290; Nr. 137-5379; 2009, Nr. 77-3165; 2010, Nr. 25-1177; Nr. 51-2480; Nr. 86-4525, 2011, Nr. 52-2504, 2012 Nr. XI-2387) 1 straipsnio 2 dalies 1 punktu
  • Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 (žin., 2005, nr. 53- 1799; 2006, Nr. 124- 4689; 2011, nr. 152-7149)
  • Marijampolės savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 29 sprendimas d. Nr. 1-35 „Dėl Marijampolės savivaldybės ir miesto vietinės reikšmės kelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių ir šaligatvių, numatomų įtraukti į 2012-2014 metų priežiūros ir plėtros  programą, sąrašų patvirtinimo“
  • Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. 1-209
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Prašymas
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)  
Administracinės paslaugos teikėjas  
Administracinės paslaugos vadovas Mindaugas Lelešius, Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas, tel. (8 343) 90 048, el. p. mindaugas.lelesius@marijampole.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)  
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma 
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės savivaldybės administracija,   J. Basanavičiaus a. 1, 2 langelis
BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA


  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2018-09-11 16:51:01