2019-11-21; 8:38 val.

14-03 || Prašymo dėl laikinosios globos (rūpybos) vaikams tėvų prašymu priėmimas, laikinosios globos (rūpybos) nustatymas (panaikinimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo dėl laikinosios globos (rūpybos) vaikams tėvų prašymu priėmimas, laikinosios globos (rūpybos) nustatymas (panaikinimas)
Administracinės paslaugos aprašymas

Vaiko laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu - laikinai be tėvų globos (rūpybos) likusio vaiko priežiūra, auklėjimas, atstovavimas jo teisėms ir teisėtiems interesams bei jo gynimas mokymo, gydymo, teisėsaugos ir kitose įstaigose.

Siekiant užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą, kurio tėvai ar vienintelis iš turimų tėvų planuoja išvykti į užsienio valstybę, o vaikas lieka Lietuvoje, teisės aktai numato galimybę nustatyti vaikui laikinąją globą (rūpybą) tėvų prašymu.
Kreiptis į Socialinių paslaugų skyrių reikia ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki planuojamo išvykimo į užsienio valstybę.

Laikinoji globa (rūpyba) nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ne ilgesniam kaip aštuoniolikos mėnesių laikotarpiui.

Grįžę į Lietuvos Respubliką, vaiko tėvai privalo ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas raštu apie tai informuoti Socialinių paslaugų skyrių.

Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu pabaiga nustatoma Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ne vėliau kaip kitą dieną po šios informacijos gavimo dienos.

Tėvų prašymu nustačius laikinąją globą vaikui, globos išmoka nemokama, tėvai patys privalo išlaikyti savo vaikus.

Administracinės paslaugos rezultatas Priimtas  prašymas ir parengtas administracijos direktoriaus įsakymas dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo/panaikinimo
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymas;
  2. Išrašas iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  3. Tėvų ir asmens, siūlomo skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  4. Asmens, siūlomo skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju) sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimas (046/a forma);
  5. Asmens, siūlomo skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju) gyvenamosios vietos seniūnijos parengtas buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas;
  6. Kartu su asmeniu, siūlomu skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju) gyvenančių vyresnių  kaip 16 metų asmenų  rašytiniai sutikimai.
  7. Vaiko tėvai privalo ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo grįžimo  į Lietuvos Respubliką raštu informuoti Socialinių paslaugų skyrių.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalioto teritorinio skyriaus pradinis įvertinimas dėl siūlomo fizinio asmens tinkamumo tapti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju) tėvų prašymu.
Administracinės paslaugos teikėjas Rasa Matusienė,  Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 008, el. p. rasa.matusiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Svajonė Rainienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja, tel. (8 343)  90 018, el. p. svajone.rainiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymas  - 30 kalendorinių dienų
Laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu panaikinimas - 2 darbo dienos
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma 
Sutikimo forma 
Prašymo panaikinti forma
Prašymo priėmimo vieta Socialinių paslaugų skyrius, Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, 111 kab.
Priėmimo laikas:
Pirmadienį, trečiadienį - nuo 8 val. iki 17 val.
Antradienį - nuo 7 val. iki 17 val.
Ketvirtadienį - nuo 8 val. iki 18 val.
Penktadienį - nuo 8 val. iki 15.45 val.
Prieš šventes darbo laikas trumpinamas viena valanda


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-23 15:34:23