2020-04-09; 4:04 val.

11-11 || Prašymo dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms patvirtinimo priėmimas ir pažymos išdavimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms patvirtinimo priėmimas ir pažymos išdavimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Pretenduoti į finansinę paskatą gali jaunos šeimos, kuriose kiekvienas iš sutuoktinių ar asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, yra iki 36 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų arba (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ir yra iki 36 metų.

Jaunos šeimos nariai turi būti deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių žmonių apskaitą.

Finansinė paskata teikiama jaunoms šeimoms imančioms būsto kreditą pirmajam būstui pirkti ar (ir) statyti, skiriant subsidiją būsto kredito daliai apmokėti arba pradiniam įnašui padengti.

Prašymą, ir jeigu reikia, papildomus dokumentus, savivaldybės administracijai pateikia vienas iš sutuoktinių, arba motina, arba tėvas, vieni auginantys vaiką (-us) ar vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), arba jaunos įeimos įgaliotas atstovas.

Prašymas, ir jeigu reikia, papildomi dokumentai, gali būti pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu (prašymo formą pildant Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau- SPIS).
Pareiškėjas apie prašymo nagrinėjimo rezultatus informuojamas prašyme nurodytu būdu.

Administracinės paslaugos rezultatas Išduota pažyma arba neigiamas atsakymas (nurodomos priežastys)
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Patvirtintos formos prašymas.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas (jeigu prašymą teikia įgaliotas atstovas, jis pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą).

  Priklausomai nuo situacijos:
 4. Dokumentai, patvirtinantys, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (ištuokos, mirties faktą patvirtinantys dokumentai ar kiti dokumentai).
 5. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įvaikinti.
 6. Įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo.
 7. Institucijos, atliekančios statinio ekspertizę, išvada apie tai, kad nuosavybės teise turimas / turėtas būstas yra / buvo netinkamas gyventi (rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, projektuotojo išvadą, kad nuosavybės teise turimas / turėtas būstas yra / buvo netinkamas gyventi).
 8. Statybą leidžiantis dokumentas, jeigu būsto kreditas pirmajam būstui įsigyti imamas būstui statyti.
 9. Kiti dokumentai, įrodantys jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą.
Jeigu prašymas siunčiamas registruotu laišku, kartu teikiama teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 1.  Gyventojų registro (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.registrucentras.lt) - apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
 2. Nekilnojamojo turto registro (Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, www.registrucentras.lt) - apie asmens turimą (naudojamą) nekilnojamąjį turtą;
 3. Valstybinės mokesčių inspekcijos (Vasario 16-osios g. 14, 01514 Vilnius, www. vmi.lt) - Turto (įskaitant pajamas) deklaracija
Administracinės paslaugos teikėjas

Ramunė Stanulienė, Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, (8-343) 90 057, ramune.stanuliene@marijampole.lt

Administracinės paslaugos vadovas Birutė Domarkienė, Turto valdymo skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 058, el. p. birute.domarkiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 10 d. d.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)  Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 1, 2  langelis
https://www.spis.lt  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-29 15:53:39