12-22 || Prašymo kompensacijoms nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms gauti priėmimas, kompensacijų skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo kompensacijoms nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms gauti priėmimas, kompensacijų skyrimas ir mokėjimas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
 • Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymas
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4C2B9F5E31B7/IQkjqSPuvO
 • Marijampolės savivaldybės kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms teikimo tvarka, patvirtinta Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 10-312 „Dėl Marijampolės savivaldybės kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-33 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms teikimo tvarkos parvirtinimo“
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.492508
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
 3. Vaiko(-ų) gimimo liudijimas(ai), jeigu duomenų nėra Gyventojų registro duomenų bazėje
 4. Žuvimo faktą patvirtinanti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros išduota pažyma ir giminystės ryšį su žuvusiuoju nepriklausomybės gynėju įrodantys dokumentai
 5. Sužalojimo (sunkaus, apysunkio) faktą patvirtinanti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros išduota pažyma
 6. Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, pažymėjimas
 7. Nukentėjusiojo nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens pažymėjimas
 8. Pažyma iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 18 metų amžiaus besimokančių vaikų, jeigu duomenų nėra Mokinių ar Studentų registre
 9. Vieno  būsto,  kuriame  deklaruota  gyvenamoji vieta, šildymą, karštą vandenį, šaltą vandenį ir nuotekas, dujas, kietą  ir  skystą  kurą,  elektros  energiją,  laidinio  telefono abonentinį  mokestį  ir  kitų  paslaugų išlaidas  patvirtinantys dokumentai
 10. Asmeninės banko sąskaitos rekvizitai
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“ gaunami duomenys iš:

 1. Gyventojų registro (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.registrucentras.lt) - apie deklaruotą gyvenamą vietą
 2.  Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Mokinių registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius,
  www.itc.smm.lt) - apie besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas
 3. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Studentų registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt)  - apie studentų mokymosi įstaigas
Administracinės paslaugos teikėjas Ramutė Zaveckienė, Piniginės paramos skyriaus vyriausioji specialistė,  tel. (8 343) 90 015, ramute.zaveckiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Vida Bružinskaitė,  Piniginės paramos skyriaus vedėja,  tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt 
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė  20 darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracijos  Piniginės paramos skyrius, Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, kab. 115

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-30 17:22:37