2018-06-25; 14:58 val.

12-11 || Prašymo paramai mirties atveju gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo paramai mirties atveju gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos aprašymas Tikslas - priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą laidojimo pašalpai gauti  jį išnagrinėti, priimti sprendimą dėl išmokos skyrimo ir mokėjimo ir pateikti pareiškėjui atsakymą.

Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, globėją (rūpintoją)).

Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

Pareiškėjas gali užpildyti ir  elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.
Laidojimo pašalpa 8 bazinių socialinių išmokų (BSI - 38 Eur) dydžio .
 Laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos turi kreiptis  į
savivaldybės administraciją  pagal  mirusio  asmens     buvusią deklaruotą  gyvenamąją vietą, o jeigu jo gyvenamoji vieta  nebuvo deklaruota, - pagal paskutinę buvusią gyvenamąją vietą arba pagal savo  deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per 12   mėnesių
nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos. 
Administracinės paslaugos rezultatas Savivaldybės kasoje išmokėta laidojimo pašalpa

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymas
  2. Laidojančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
  3. Mirties įrašas arba mirties pažyma, jeigu nėra duomenų Gyventojų registre
  4. Seniūno išduotą pažymą  apie mirusiojo asmens paskutinę faktinę nuolatinę gyvenamąją vietą, jei asmuo nebuvo deklaravęs gyvenamosios vietos
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyventojų registras -  apie deklaruotą gyvenamąją vietą

Administracinės paslaugos teikėjas

Vaida Kučiauskienė,  Piniginės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 015, vaida.kuciauskiene@marijampole.lt

Administracinės paslaugos vadovas Vida Bružinskaitė, Piniginės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

24 valandos

Pastaba. Laidojimo pašalpa turi būti išmokėta laidojančiam asmeniui, kuris kreipiasi, ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prašymo ir visų reikalingų laidojimo pašalpai gauti dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, kab. 115

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-12 07:30:58