2018-07-17; 21:50 val.

12-18 || Prašymo paramai užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams pargabenti gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo paramai užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams pargabenti gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas - priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą išmokai gauti, jį išnagrinėti, priimti sprendimą dėl teisės į išmoką ir pateikti pareiškėjui atsakymą.

Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai.

Užsienyje mirusių (žuvusių) piliečių palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas (palaikų parengimo parvežti: laikymo, skrodimo,  balzamavimo, kremavimo ir kita),  palaikų  parvežimo karste ar urnoje, palaikų parvežimo dokumentų sutvarkymo ir  kitos būtinos palaikų parvežimo išlaidas) valstybė padengia, jeigu palaikų parvežimą organizavęs fizinis asmuo turi teisę į paramą palaikams parvežti, t.y. jeigu kreipimosi ir sprendimo priėmimo metu jo vidutinės pajamos, kai jis yra vienas gyvenantis asmuo, arba vienam asmeniui, kai jis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų, tenkančios vidutinės pajamos per mėnesį vienam asmeniui yra mažesnės negu 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai (VRP - 122 eur). Skiriama parama lygi faktinėms palaikų parvežimo išlaidoms, tačiau neturi viršyti 54 bazinės socialinės išmokos dydžių (BSI - 38 Eur).

Atsakymas apie priimtus sprendimus dėl pateikiamas pareiškėjo prašyme  nurodytu būdu.

Administracinės paslaugos rezultatas Pervesta išmoka į paslaugos gavėjo asmeninę sąskaitą banke

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas, kuris pateikiamas pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
 3. Mirties įrašas, jeigu duomenų nėra Gyventojų registro tarnybos duomenų bazėje
 4. Dokumentai, įrodantys palaikų parvežimo išlaidas -  palaikų parengimo (laikymo, skrodimo, balzamavimo, kremavimo ir kita), palaikų parvežimo karste ar urnoje, dokumentų , susijusių su palaikų parvežimu, sutvarkymo ir kitos būtinos išlaidos  (sąskaitos, kelionės bilietai ir kita, būtinas oficialus vertimas į lietuvių kalbą).
 5. Dokumentai, įrodantys asmens (šeimos), kuris kreipiasi dėl išmokos,  gaunamas pajamas per paskutinius 3 mėnesius iki kreipimosi mėnesio. Nereikia pateikti pajamų iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Nacionalinės mokėjimo agentūros, Lietuvos darbo biržos
 6. Asmeninės banko sąskaitos numeris
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“ gaunami duomenys iš:

 1. Gyventojų registro apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį
 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių -  apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas
 3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.ldb.lt) - apie užimtumą
 4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, www.nma.lt) - apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti
 5. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Mokinių registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt) - apie besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas
 6. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Studentų registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt)  - apie studentų mokymosi įstaigas
 7. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Vasario 16-osios g. 14, 01514 Vilnius, www.vmi.lt) - apie nelegalų darbą
Administracinės paslaugos teikėjas Vida Bružinskaitė, Piniginės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Vida Bružinskaitė, Piniginės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Per mėnesį
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyrius, Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, kab. 116

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-30 17:20:33