12-34 || Prašymo priedui fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą gauti priėmimas, išmokos priedo skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo priedui fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą  gauti priėmimas, išmokos priedo skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas - priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą  globos (rūpybos) išmokos tiksliniam priedui gauti,  jį išnagrinėti, priimti sprendimą dėl išmokos skyrimo ir mokėjimo ir pateikti pareiškėjui atsakymą.
Šis aprašas taikomas fiziniam asmeniui (globėjui), kurio globojamiems vaikams globa ar rūpyba nustatyta Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau - VTAS) teikimu nuo 2016 m. birželio 1 d.

Priedas turi būti naudojamas globotinio poreikiams, gerovei, teisėtiems interesams tenkinti.

15 proc. per metus gauto priedo turi būti pervesta į globotinio atsiskaitomąją sąskaitą banke. 

Priedo dydis yra:  300,00 Eur per mėnesį iki 2016 m. gruodžio 31 d.; 186,00 Eur per mėnesį nuo 2017  m. sausio 1 d.

Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, globėją (rūpintoją)) arba elektroniniu būdu.
Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

Pareiškėjas gali užpildyti ir  elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Administracinės paslaugos rezultatas Pervestas priedas  į paslaugos gavėjo sąskaitą banke
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Nustatytos formos prašymas
 2. Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl atitinkamos išmokos skyrimo kreipiamasi   elektroniniu būdu. Globėjas, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba  kitais  būdais, numatytais Lietuvos Respublikos teisės aktais
 3. Dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir  asmens paskyrimą globėju (rūpintoju), jei apie tai nėra informacijos Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Piniginės paramos skyriaus duomenų bazėse
 4. Mokyklos pažyma, kai vaikas (asmuo) mokosi ir yra išlaikomas (nemokamai  gauna  nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio  mokymo  įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre
 5. Banko sąskaitos numeris
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“ gaunami duomenys iš:

 1. Gyventojų registras (A. Vivulskio g. 4 A, 03220 Vilnius, www.registrucentras.lt) - apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį
 2. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Mokinių registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt) - apie besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas
 3. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Studentų registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt)  - apie studentų mokymosi įstaigas
Administracinės paslaugos teikėjas

Vaida Kučiauskienė, Piniginės paramos skyriaus vyriausioji  specialistė, tel. (8 343) 90 015, el. p. vaida.kuciauskienė@marijampole.lt

Administracinės paslaugos vadovas Vida Bružinskaitė, Piniginės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per mėnesį

Pastaba. Sprendimas dėl priedo skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta Asmenys prašymus pateikia seniūnijos specialistams:
 • Degučių seniūnijoje, Marijampolė, R.Juknevičiaus g. 28, tel. 70 619;
 • Mokolų seniūnijoje, Marijampolė, Mokolų g. 61, tel.  57 762;
 • Narto seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvninkų g. 18, 52 477.
 • Igliaukos seniūnijoje, Vytauto g. 19, Igliaukos k., Marijampolės sav.;
 • Gudelių seniūnijoje, Vytauto g. 8, Gudelių mstl., Marijampolės sav.;
 • Liudvinavo seniūnijoje, Vytauto g. 6, Liudvinavo mstl., Marijampolės sav.;
 • Marijampolės seniūnijoje, Lietuvininkų g. 18, Marijampolė;
 • Sasnavos seniūnijoje, Sūduvos g. 27, Sasnavos mstl., Marijampolės sav.;
 • Šunskų seniūnijoje, Varpo g. 32, Šunskų mstl., Marijampolės sav.

Globėjai (rūpintojai) iš kitų savivaldybių - į Piniginės paramos skyrių 115 kab. (Basanavičiaus a. 1, Marijampolė).

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-26 15:33:23