2018-06-25; 14:53 val.

12-17 || Prašymo skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms, išauginusioms penkis ir daugiau vaikų, priėmimas bei teikimo rengimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms, išauginusioms penkis ir daugiau vaikų, priėmimas bei teikimo rengimas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
nformacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
 3. Asmens gyvenimo aprašymas
 4. Visų vaikų charakteristikos, išduotos mokymo  įstaigų, darbdavių arba seniūnų, o vaikų,  nuolat gyvenančių užsienio valstybėje, - tos valstybės   kompetentingos institucijos.  Charakteristikos turi būti išduotos ne anksčiau kaip  prieš 2 mėnesius iki daugiavaikės motinos prašymo   skirti antrojo  laipsnio  valstybinę  pensiją  pateikimo   savivaldybės administracijai dienos
 5. Vaikų gimimo liudijimai
 6. Vaikų mirties liudijimai (vaikai turi būti išauginti iki 8 metų)
 7. Dokumentas, įrodantis daugiavaikės motinos ir (ar) jos vaikų pavardės keitimą, jeigu pavardė buvo pakeista.
 8. Dukterų santuokos liudijimai (jei keitė pavardę)
 9. Neįgalumo  ir  darbingumo  nustatymo  tarnybos    prie Socialinės  apsaugos  ir darbo ministerijos išduota   darbingumo lygio pažyma (invalidumo pažymėjimas, išduotas iki 2005 m.  liepos 1  d. Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės   komisijos) nuorašas, jeigu asmeniui nėra sukakęs senatvės pensijos amžius, jeigu duomenų nėra NDNT duomenų bazėje
 10. Asmeninės banko sąskaitos rekvizitai.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“ gaunami duomenys iš:

 • Gyventojų registro  (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.registrucentras.lt) - deklaruota gyvenamoji vieta
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritoriniai skyriai - pensijų ir (ar) pensijų išmokų dydžiai
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritoriniai skyriai - informacija apie  neįgalumo, darbingumo lygio bei specialiųjų poreikių nustatymą
Administracinės paslaugos teikėjas Piniginės paramos skyriaus vyriausiosios specialistės:
Rasutė Bajorienė, tel. (8 343) 90 017, rasute.bajoriene@marijampole.lt
Rima Boikienė, tel. (8 343) 90 017, rima.boikiene@marijampole.lt 
Administracinės paslaugos vadovas Vida Bružinskaitė, Piniginės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt 
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 30 kalendorinių dienų

Pastaba. Teikimas parengiamas per 30 k. d. nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų pateikimo dienos

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyrius, Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, kab. 110

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-12 07:47:36