2020-04-07; 17:28 val.

12-32 || Prašymo socialinėms paslaugoms gauti priėmimas ir paslaugų skyrimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo socialinėms paslaugoms gauti priėmimas ir paslaugų skyrimas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas
 2. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“
 3. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarka, patvirtinta Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 27 d. sprendimu Nr.1-23 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo. tvarkos patvirtinimo“
 4. Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“'
 5. Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos patvirtinimo 2015 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 1-51 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos patvirtinimo“'
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1.  Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti.
 2.  Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3.  Neįgaliojo (invalido) pažymėjimas (neįgalumo lygio pažyma,
  darbingumo lygio pažyma).
 4. Medicinos dokumentų išrašas/siuntimas (F 027/a)
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:

 1. Gyventojų registro (VĮ Registrų centras, www.registrucentras.lt) - apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį.
 2.  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių - apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas.
 3. Iš VĮ Registrų centro (www.registrucentras.lt) - apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą.
 4. VĮ Regitra (Lentvario g. 7, 02300 Vilnius, www.regitra.lt) - apie asmens disponuojamas transporto priemones.
 5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių - apie asmens darbingumo lygį.
 6. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.ldb.lt) ir jos teritorinių skyrių - apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas.
 7. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (A.Vivulskio g. 13, 03221, Vilnius, www.ndt.lt)  dėl lėšų būsto pritaikymo darbams finansuoti.
 8. Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, www.nma.lt) - apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti.
Administracinės paslaugos teikėjas
Administracinės paslaugos vadovas Socialinių paslaugų skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 007,
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Socialinė priežiūra - per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos nustatomas socialinių paslaugų poreikis. Per 14 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos priimamas sprendimas dėl socialinės priežiūros asmeniui(šeimai) skyrimo.

Socialinė globa - ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos nustatomas socialinių paslaugų poreikis ir padaroma išvada, kad bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros asmeniui nepakanka, per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos turi būti nustatytas asmens socialinės globos poreikis. Per 30 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens  socialinės globos  poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos priimamas sprendimas dėl socialinės globos asmeniui skyrimo.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Marijampolės mieste, prašymą-paraišką pateikia Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui, Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, kab. 118, 119

Asmenys deklaravę gyvenamą vietą kaimiškoje seniūnijoje, prašymą-paraišką pateikia deklaruotos gyvenamosios vietos seniūnijos specialistams:

 • Igliaukos seniūnijoje, Vytauto g. 19, Igliaukos k., Marijampolės sav.;
 • Gudelių seniūnijoje, Vytauto g. 8, Gudelių mstl., Marijampolės sav.;
 • Liudvinavo seniūnijoje, Vytauto g. 6, Liudvinavo mstl., Marijampolės sav.;
 • Marijampolės seniūnijoje, Lietuvininkų g. 18, Marijampolė;
 • Sasnavos seniūnijoje, Sūduvos g. 27, Sasnavos mstl., Marijampolės sav.;
 • Šunskų seniūnijoje, Varpo g. 32, Šunskų mstl., Marijampolės sav.

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-09-11 12:58:27