2020-01-28; 0:41 val.

14-18 || Prašymo tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, priėmimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, priėmimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Fizinis asmuo, norintis tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, ar budinčiu globotoju, kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrių.

Socialinių paslaugų skyriaus atsakingi specialistai, surinkę reikiamus dokumentus, persiunčia juos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui (toliau - Marijampolės apskrities VTAS) , kad jis atliktų pradinį asmens įvertinimą.

Gavę teigiamą Marijampolės apskrities VTAS sprendimą, jį, kartu su asmens pateiktais dokumentais, per 3 kalendorines dienas persiunčia Globos centrui.

Globėjais (rūpintojais) gali būti skiriami:

 • asmenys iki 65 metų amžiaus, išskyrus artimąjį giminaitį (artimi vaiko giminaičiai yra seneliai, broliai ir seserys), jei jis nori laikinai globoti (rūpinti) jaunesnį kaip 10 metų vaiką;
 • ne jaunesni nei 21 metų amžiaus, išskyrus artimąjį vaiko giminaitį.

Globėju (rūpintoju) asmuo negalės tapti, jeigu:

 • neatitiks nurodyto amžiaus;
 • yra pripažintas neveiksniu šioje srityje arba ribotai veiksniu šioje srityje;
 • nuo jo buvo atskirtas vaikas;
 • asmuo buvo įtėviu (įmote) ir jo tėvų valdžia buvo apribota dėl to, kad netinkamai atliko savo pareigas arba asmuo buvo atskirtas nuo vaiko;
 • buvo nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų dėl netinkamo savo kaip globėjo (rūpintojo) pareigų atlikimo, globotinio (rūpintinio) teisių ir interesų apsaugos neužtikrinimo, dėl savo teisių naudojimo savanaudiškais tikslais.
Administracinės paslaugos rezultatas Priimtas  prašymas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Fizinis asmuo, norintis tapti vaiko globėju (rūpintoju), Socialinių paslaugų skyriui turi pateikti:
 1. Prašymą;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. Sveikatos apsaugo ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, kuris patvirtintų, kad neserga ligomis, kurių sąrašą tvirtina LR Vyriausybės įgaliota institucija (046/a forma);
 4. Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad fizinis asmuo taptų vaiko globėju (rūpintoju).

Fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, dalyviu, Socialinių paslaugų skyriui turi pateikti:

 1. Prašymą;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. Sveikatos apsaugo ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, kuris patvirtintų, kad neserga ligomis, kurių sąrašą tvirtina LR Vyriausybės įgaliota institucija;
 4. Išvadą, įrodančią, kad fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, dalyvių yra išklausęs Vaiko globos organizavimo nuostatų 22 punkte nurodytus mokymus;
 5. Dokumentus, įrodančius, kad fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, atitinka bent vieną iš Šeimynų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytų sąlygų:
  5.1.    ne mažiau kaip trejus metus iki šeimynos įsteigimo vykdė vaikų globėjo (rūpintojo) pareigas, į kurias buvo paskirtas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ar teismo nutartimi;
  5.2.    turi ne mažesnę kaip trejų metų darbo su likusiais be tėvų globos vaikais, vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, neįgaliais vaikais ir (ar) šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką, patirtį;
  5.3.    turi aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip vienų metų tiesioginio darbo su vaikais patirtį socialinio darbo, socialinės pedagogikos, specialiosios pedagogikos, psichologinės pagalbos teikimo, ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
 6. Šeimynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytus dokumentus:
  6.1.    šeimynos steigėjo sutuoktinio, jei toks yra, o jei jo nėra, - kartu su šeimynos steigėju gyvenančio pilnamečio vaiko (jei toks yra) rašytinį pritarimą steigti šeimyną,
  6.2.    jeigu sutuoktinis, jei toks yra, o jei jo nėra, - kartu su šeimynos steigėju gyvenantis pilnametis vaikas neketina tapti šeimynos dalyviu, arba gauti šeimynos steigėjo sutuoktinio, jei toks yra, o jei jo nėra, - kartu su šeimynos steigėju gyvenančio pilnamečio vaiko (jei toks yra) rašytinį sutikimą tapti šeimynos dalyviu.

Fizinis asmuo, norintis tapti budinčiu globotoju, Socialinių paslaugų skyriui turi pateikti:
 1. Prašymą;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. Sveikatos apsaugo ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, kuris patvirtintų, kad neserga ligomis, kurių sąrašą tvirtina LR Vyriausybės įgaliota institucija;
 4. Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad fizinis asmuo taptų budinčiu globotoju.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus pradinis įvertinimas dėl siūlomo fizinio asmens tinkamumo tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju
Administracinės paslaugos teikėjas Rasa Matusienė,  Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 008, el. p. rasa.matusiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Svajonė Rainienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja, tel. (8 343)  90 018, el. p. svajone.rainiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 5 darbo dienos
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma tapti globėju 
Prašymo forma tapti budinčiu globotoju 
Prašymo forma tapti šeimynos steigėju
Sutikimo forma dėl globėjo 

Prašymo priėmimo vieta Socialinių paslaugų skyrius, Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, 111 kab.
Priėmimo laikas:
Pirmadienį, trečiadienį - nuo 8 val. iki 17 val.
Antradienį - nuo 7 val. iki 17 val.
Ketvirtadienį - nuo 8 val. iki 18 val.
Penktadienį - nuo 8 val. iki 15.45 val.
Prieš šventes darbo laikas trumpinamas viena valanda  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-23 15:38:15