12-16 || Prašymo transporto išlaidų kompensacijai gauti priėmimas, kompensacijos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo transporto išlaidų kompensacijai gauti priėmimas, kompensacijos skyrimas ir mokėjimas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymas
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
  3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (toliau - NDNT) išduota pažyma apie Specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio ir (ar) specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir  jo  techninio  pritaikymo  išlaidų  kompensacijos poreikio nustatymą, jeigu šių duomenų nėra NDNT duomenų bazėje)
  4. Asmeninės banko sąskaitos rekvizitai
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:

  1. Gyventojų registras (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) - civilinės būklės aktų įrašai, deklaruota gyvenamoji vieta
  2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritoriniai skyriai - pensijų ir (ar) pensijų išmokų dydžiai, asmens draudimo laikotarpiai
  3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritoriniai skyriai - informacija apie  neįgalumo, darbingumo lygio bei specialiųjų poreikių nustatymą
Administracinės paslaugos teikėjas

Piniginės  paramos skyriaus vyriausiosios specialistės:
Rasutė Bajorienė, tel. (8 343) 90 017,  rasute.bajoriene@marijampole.lt
Rima Boikienė, tel. (8 343) 90 017,  rima.boikiene@marijampole.lt 

Administracinės paslaugos vadovas Vida Bružinskaitė, Piniginės  paramos skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt 
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 k. d.

Pastaba. Sprendimas dėl kompensacijos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų pateikimo dienos

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyrius, Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, kab. 117

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-30 17:19:46