2018-07-17; 21:50 val.

12-20 || Prašymo valstybės parama ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-kariams savanoriams gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo valstybės parama ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-kariams savanoriams gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymas
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
  3. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduoto kario savanorio teisinio statuso pažymėjimas
  4. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos išduota išvada apie sužalojimą, susijusį su ginkluotu pasipriešinimu kovose, tardymu ar kalinimu
  5. Prašymo padavimo dieną galiojantis invalidumo, susijusio su ginkluotu pasipriešinimu kovose, tardymu ar kalinimu pažymėjimas ar darbingumo lygio pažyma
  6. Mirties liudijimas
  7. Asmeninės banko sąskaitos rekvizitai
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“ gaunami duomenys iš Gyventojų registro (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.registrucentras.lt) - apie deklaruotą gyvenamą vietą

Administracinės paslaugos teikėjas Ramutė Zaveckienė, Piniginės paramos skyriaus vyriausioji specialistė,  tel. (8 343) 90 015,  ramute.zaveckiene@marijampole.lt 
Administracinės paslaugos vadovas Vida Bružinskaitė, Piniginės paramos skyriaus vedėja,  tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt 
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Kariams savanoriams - per 5 darbo dienas
Karį savanorį laidojančiam asmeniui - pateikus prašymą ir visus reikiamus dokumentus per 20 darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyrius, Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, kab. 115

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-30 17:21:29