12-21 || Prašymo valstybės paramai žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo valstybės paramai žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
 • Lietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymas
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EDE1F707F4EE/msazDyAwgO
 • Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 269 „Dėl vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.262D0687C0C1
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas (pateikia kiekvienas šeimos narys), kuris pateikiamas savivaldybei, kurios teritorijoje buvo paskutinė žuvusio pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio nuolatinė gyvenamoji vieta
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
 3. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau - LGGRTC) išduotas pažymėjimas, patvirtinantis žuvusiajam (mirusiajam) pripažintą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio - kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio - laisvės kovų dalyvio statusą
 4. LGGRTC pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos sprendimas dėl ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio - kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio - laisvės kovų dalyvio žūties ar mirties aplinkybių arba teismo sprendimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo
 5. Giminystės ryšį su žuvusiuoju (mirusiuoju) įrodantys   dokumentai - santuokos, gimimo liudijimai, kiti giminystės ryšį įrodantys dokumentai
 6. Jeigu nėra giminystės ryšį su žuvusiuoju ar mirusiuoju įrodančių dokumentų - teismo sprendimas dėl giminystės santykių nustatymo
 7. Tėvų mirties  liudijimų nuorašai, patvirtinti įstatymų nustatyta tvarka, jeigu žuvusio (mirusio)  pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvio broliai ir seserys, pasipriešinimo okupacijoms dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18  metų  ir  neturėjo  abiejų  tėvų  (abu  tėvai  arba   turėtas vienintelis  iš tėvų buvo mirę)
 8. Asmeninės banko sąskaitos rekvizitai
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“ gaunami duomenys iš Gyventojų registro (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.registrucentras.lt) - apie deklaruotą gyvenamą vietą

Administracinės paslaugos teikėjas Ramutė Zaveckienė, Piniginės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 015, ramute.zaveckiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Vida Bružinskaitė,  Piniginės paramos skyriaus vedėja,  tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

4 mėn.

Savivaldybė, gavusi prašymą ir reikiamus dokumentus, per 3 mėnesius patikrina pateiktų duomenų tikrumą, nustato pretendentų į vienkartinę pašalpą skaičių ir teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai paraiškas skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų vienkartinėms pašalpoms išmokėti.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija lėšas vienkartinėms pašalpoms išmokėti perveda savivaldybėms pagal jų pateiktas paraiškas per 15 kalendorinių dienų.

Savivaldybė lėšas, gautas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vienkartinėms pašalpoms išmokėti, per 5 darbo dienas perveda į šeimos narių asmenines sąskaitas bankuose.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyrius, Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, kab. 115

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-30 17:22:13