2019-08-22; 10:19 val.

14-19 || Prašymų dėl socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis, priėmimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymų dėl socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis, priėmimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Fizinis asmuo, gyvenantis Marijampolės savivaldybėje ir pageidaujantis priimti socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamą (rūpinamą) vaiką laikinai svečiuotis, kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrių.

Socialinių paslaugų skyriaus atsakingi specialistai, surinkę reikiamus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas persiunčia juos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui, kad jis atliktų asmens tinkamumo priimti vaiką svečiuotis įvertinimą.

Administracinės paslaugos rezultatas Priimtas  prašymas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
  • Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. BV-148 „Dėl socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo“
    https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0bcbff90b68e11e88f64a5ecc703f89b
  • Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. DV-1743 „Dėl prašymų vaiko globos (rūpybos) ir laikino svečiavimosi klausimais priėmimo ir nagrinėjimo Marijampolės savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“
    http://infolex.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=52015
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymas dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis;
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  3. Sveikatos apsaugo ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimas (046/a forma).
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)  
Administracinės paslaugos teikėjas

Rasa Matusienė,  Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 008, el. p. rasa.matusiene@marijampole.lt

Administracinės paslaugos vadovas Svajonė Rainienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja, tel. (8 343)  90 018, el. p. svajone.rainiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 5 darbo dienos
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma 

Prašymo priėmimo vieta Socialinių paslaugų skyrius, Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, 111 kab.
Priėmimo laikas:
Pirmadienį, trečiadienį - nuo 8 val. iki 17 val.
Antradienį - nuo 7 val. iki 17 val.
Ketvirtadienį - nuo 8 val. iki 18 val.
Penktadienį - nuo 8 val. iki 15.45 val.
Prieš šventes darbo laikas trumpinamas viena valanda  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-06 13:23:39