18-02 || Prašymų kelio ženklams įrengti priėmimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymų kelio ženklams įrengti priėmimas
Administracinės paslaugos aprašymas Tikslas – priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą, jį išnagrinėti ir pateikti pareiškėjui atsakymą. Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu (elektroniniu paštu, per elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt
Administracinės paslaugos rezultatas Priimtas ir išnagrinėtas asmens prašymas, asmeniui pateiktas atsakymas, įrengiamas kelio ženklas
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymas
  2. Pageidaujamų kelio ženklų išdėstymo schema ar planas, kuriame nurodomi pageidaujami kelio ženklai
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Iš kokių registrų bus gaunama informacija priklauso nuo asmens pateikto kreipimosi turinio
Administracinės paslaugos teikėjas
  • Vitalė Vosylienė, Transporto tarnybos vedėja, tel. (8 343) 26 432, el. p.  vitale.vosyliene@marijampole.lt
  • Hendrikas Nagrodskis, Transporto tarnybos vyriausiasis specialistas, tel. (8 343) 72 735, el. p. transportas@marijampole.lt
  • Inga Sinkevičienė, Transporto tarnybos vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 26 432, el. p. inga.sinkeviciene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Arvydas Bajoras, Administracijos direktoriaus pavaduotojas, Eismo saugumo komisijos pirmininkas, tel. (8 343) 90 062, el. p. arvydas.bajoras@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)  
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma 
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracija,  J. Basanavičiaus a. 1, 3 langelis

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu
BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA


  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti - negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-12 16:19:02