2020-05-27; 17:32 val.

Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Pristatytas Savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų planas

Marijampolės savivaldybėje pristatytas 2020 metų socialinių paslaugų planas, kurį parengė Socialinės paslaugų skyrius. Jį socialinių paslaugų, priežiūros ir globos institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir seniūnijų atstovams pristatė Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Svajonė Rainienė.

Skyriaus vedėja akcentavo, kad plane išskiriami 2020 metų pagrindiniai socialinių paslaugų plėtros prioritetai yra šie: plėsti bendruomeninių paslaugų įvairovę ir prieinamumą, ypatingai kaimiškosiose vietovėse; įgyvendinti neįgaliųjų socialinės integracijos priemones, kuriančias palankią aplinką neįgaliesiems, skatinančią jų užimtumą ir atskirties mažinimą; užtikrinti socialinės globos asmens namuose bei pagalbos į namus paslaugų poreikio tenkinimą.

Plane numatyta, kad per ateinančius 3 metus bus siekiama plėsti socialinių paslaugų, teikiamų bendruomenėje, įvairovę ir mastą, užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą nepriklausomai nuo asmens gyvenamosios vietos, didinti socialinės priežiūros paslaugų aprėptį, užtikrinti socialinės globos paslaugų poreikio tenkinimą.

Marijampolės savivaldybėje socialinių paslaugų poreikius sąlygoja šie pagrindiniai veiksniai: visuomenės senėjimas; žmonių su negalia didėjimas; socialinių įgūdžių stoka; negebėjimas tinkamai pasirūpinti vaikais; alkoholio, narkotinių, psichotropinių ir kitų medžiagų vartojimas, benamystė ir smurtas; nedarbas.

Socialinių paslaugų plane taip pat numatytos ir prognozuojamos socialinės paslaugos, kurias būtų tikslinga teikti ir plėtoti pagrindinėms socialinių paslaugų gavėjų grupėms, t. y. bendrosios ir specialiosios paslaugos. Bendrosios socialinės paslaugos: nevyriausybinių organizacijų pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus žmonėms bei asmenims, patiriantiems socialinę riziką, ir asmeninio asistento paslauga neįgaliems asmenims. Specialiosios socialinės priežiūros paslaugos aprėpia tokią veiklą: inicijuoti apsaugoto būsto paslaugų teikimą; inicijuoti savarankiško gyvenimo namų steigimą; dirbti su šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką, taikant atvejo vadybą; plėsti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikimą vaikų dienos centruose, ypatingą dėmesį skiriant neįgaliems vaikams; plėtoti pagalbos į namus paslaugas suaugusiems asmenims su negalia) ir socialinės globos paslaugos (plėtoti dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose; užtikrinti ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimą; plėtoti trumpalaikės socialinės globos (atokvėpio) paslaugų teikimą; plėsti trumpalaikės socialinės globos teikimą Globos centre, vykdant vaikų, likusių be tėvų globos, priežiūrą budinčių globotojų šeimose; inicijuoti grupinių gyvenimo namų steigimą neįgaliems asmenims.

Socialinių paslaugų vystymui ir plėtrai Marijampolės savivaldybėje 2020 m. numatyta 5 454 729 Eur, kurie bus skirti iš įvairių šaltinių (savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms, LR valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, asmenų mokėjimai už socialines paslaugas, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos bendruomenėje projektams dalinai finansuoti, valstybės biudžeto lėšos pagal projektus).

Marijampolės savivaldybėje pakankamai gerai išplėtotas stacionarių socialinių paslaugų įstaigų tinklas, tačiau trūksta organizacijų, teikiančių socialinės priežiūros ir dienos socialinės globos paslaugas institucijoje, todėl ateityje bus siekiama aktyviau į socialinių paslaugų teikimą įtraukti nevyriausybines organizacijas, kurios pakankamai aktyviai dalyvauja įgyvendinant įvairius projektus, iš įvairių šaltinių gautas lėšas naudoja socialinių paslaugų organizavimui, bei skatinti tarpusavio bendradarbiavimą.

Marijampolės savivaldybės administracijos

Komunikacijos skyrius

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra