2019-08-25; 9:58 val.

Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Projekto ,,Kompleksinės paslaugos šeimai" partnerių asmeninio asistento paslaugoms organizuoti ir teikti atranka

Kviečiame dalyvauti projekto ,,Kompleksinės paslaugos šeimai" partnerių asmeninio asistento paslaugoms organizuoti ir teikti atrankoje. Partnerių atranka organizuojama siekiant įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašą bei Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašą.

Paraiškos iki gegužės 16 d. 17 val. priimamos darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) Marijampolės savivaldybės administracijoje, Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, I aukštas, 1 arba 2 langelyje, užantspauduotame voke, ant kurio užrašytas konkurso pavadinimas „Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai“ partnerių asmeninio asistento paslaugoms organizuoti ir teikti atrankos konkursui“. Paraiškos, pateiktos po gegužės 16 d. 17 val., nebus vertinamos.

Projektopareiškėjas–nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme; viešieji ir privatieji juridiniai asmenys; fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą; savivaldybės biudžetinės įstaigos arba viešosios įstaigos, kurių savininkė yra savivaldybė, išreiškę norą būti kompleksinių paslaugų šeimai teikimo partneriu ir atrankos konkursui pateikę paraišką.

Informacija ir konsultacijos teikiamos Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriuje, tel.(8343) 90018, atsakingas asmuo Svajonė Rainienė, el. paštassvajone.rainiene@marijampole.lt.

Nuorodos į dokumentus:

1. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintasLietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro2016 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. A1-364„Dėl2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/809a0de04ad511e9b9e1d4aa8e4da0de

2. Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657 „Dėl asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1dceb4f0eefe11e88568e724760eeafa

3. Projekto ,,Kompleksinės paslaugos šeimai" partnerių asmeninio asistento paslaugoms organizuoti ir teikti atrankos tvarkos aprašas, patvirtintas Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. DV-690 ,,Dėl projekto ,,Kompleksinės paslaugos šeimai" partnerių asmeninio asistento paslaugoms organizuoti ir teikti atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo"
http://infolex.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=51365

PRIDEDAMA:


Marijampolė savivaldybės administracijos
Socialinių paslaugų skyrius

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra
Veiklos sritys

Visos veiklos sritys