2020-02-24; 14:03 val.

Rinkliavų dydžiai

Civilinės metrikacijos įstaigų teikiamų paslaugų rinkliavų dydžiai

Eil. Nr.

Veiksmas ar paslauga

Ar imama rinkliava

Pagal šiuo metu galiojantį reguliavimą

suma

Nuo sausio 1 d.

Eur

1

Gimimo registravimas

Ne

 

Ne

2

Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą

Taip

6

Taip

3

Santuokos registravimas

Taip

20

60

Taip

4

Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą

Taip

6

Taip

5

Santuokos nutraukimo registravimas

Taip

6

Ne (iniciatyva)

6

Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą

Taip

6

Taip

7

Mirties registravimas

Ne

 

Ne (iniciatyva)

8

Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą

Ne

 

Ne

9

Įvaikinimo registravimas

Ne

 

Ne (iniciatyva)

10

Tėvystės pripažinimo registravimas:

 

 

 

10.1

Kai registruojama kartu su vaiko gimimu

Ne

 

Ne

10.2

Kai registruojama prieš tai įregistravus vaiko gimimą

Taip

4,9

Ne (iniciatyva)

11

Tėvystės  (motinystės) nustatymo registravimas

Ne

 

Ne (iniciatyva)

12

Tėvystės (motinystės) nuginčijimo registravimas

Taip

4,9

Ne (iniciatyva)

13

Vardo ir pavardės pakeitimas

Taip

12

Taip

14

Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą

Taip

6

Ne (iniciatyva)

15

Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas

Taip

4,9

Taip

15.1

Atkūrimas teismo sprendimu

Taip

4,9

Ne (iniciatyva)

16

Civilinės būklės  akto įrašo papildymas, pakeitimas ir ištaisymas, išskyrus:

Taip

4,9

Taip

16.1

Ištaisoma klaida, padaryta registruojant civilinės būklės aktą

Ne

 

Ne

16.2

Ištaisomi nepilnamečių vaikų civilinės būklės aktų įrašai, pasikeitus įrašams jų tėvų ar vieno iš jų civilinės būklės aktų įrašuose

Ne

 

Ne

16.3

Pakeičiamas, papildomas ir ištaisomas vardas, pavardė, tėvo vardas, tikslinant įrašus, padarytus   registruojant aktus okupacijų metais

Ne

 

Ne

16.4

Papildymas, pakeitimas ir ištaisymas (išskyrus 16.1-16.3p.) teismo sprendimu

Taip

 

Ne (iniciatyva)

17

Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas

Ne

 

Ne

18

Civilinės būklės akto įrašo nuorašo, išrašo, kopijos išdavimas (civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimas) [1]

Taip

2,9

Taip

19

Pakartotinio civilinės būklės akto įrašo liudijimo išdavimas

Taip

2,6

20

Pažymos apie šeiminę padėtį išdavimas asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje

Taip

6

Taip

 [1] Valstybės rinkliava neimama pirmą kartą išduodant civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą šiais atvejais: kai gimimo įrašą liudijantį išrašą prašoma išduoti įregistravus gimimą arba nepilnamečio vaiko gimimo įrašą pakeitus ar papildžius pasikeitusiais tėvų civilinės būklės aktų įrašų duomenimis, taip pat kai prašoma išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą dėl to, kad buvo ištaisytas su juo susijęs civilinės būklės akto įrašas


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2017-01-04 13:18:24