2020-05-25; 9:50 val.

Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Skelbiamas neįgaliųjų socialinės integracijos programos projektų paraiškų konkursas

 Marijampolės savivaldybės administracija skelbia 2019 metų konkursą neįgaliųjų socialinės integracijos projektų paraiškoms finansuoti.

Projektų paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos, biudžetinės įstaigos (išskyrus savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius), asociacijos, labdaros ir paramos fondai, bendruomenės ar bendrijos, kurios veikia pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus. Projekto paraiškos teikėjas gali teikti tik vieną projekto paraišką.

 

Neįgaliųjų socialinės integracijos programai įgyvendinti skiriamų lėšų finansavimo sritys ir prioritetai:

Finansavimo sritys:

 • neįgaliųjų užimtumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas;
 • aplinkos neįgaliesiems pritaikymas;
 • specialaus transporto paslaugų neįgaliesiems teikimas;
 • vasaros poilsio (stovyklų) neįgaliesiems organizavimas;
 • neįgaliųjų techninės pagalbos priemonių ar įrangos įsigijimas;
 • dalyvavimas respublikiniuose bei bendruomeniniuose renginiuose;
 • projektui įgyvendinti būtinų prekių, priemonių ir reikmenų įsigijimas;
 • nemokamo maitinimo paslaugų teikimas;
 • informacijos teikimas neįgaliesiems prieinama forma ir technologijomis (kurtiesiems, akliesiems);
 • patalpų, būtinų veikloms vykdyti, eksploatacinių išlaidų, nuomos apmokėjimas.

Finansavimo prioritetai:

 • aplinkos neįgaliesiems pritaikymas;
 • nuolatinio pobūdžio paslaugų teikimas;
 • kiti finansavimo šaltiniai.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti pareiškėjas:

 1. Projekto paraiška
 2. Dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopija (jei pareiškėjui atstovauja ne vadovas)
 3. Paslaugų gavėjų sąrašas, kuriame nurodomas neįgaliojo vardas, pavardė, gyvenamoji vietovė (miesto, miestelio, kaimo pavadinimas), neįgalumo lygis ar darbingumo lygis, ar nustatytas specialiųjų poreikių lygis (sąrašą pateikia tos organizacijos, kurių projekto veiklose dalyvaus tik organizacijos nariai)
 4. Pareiškėjo, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, pasirašyta pažyma, kurioje nurodoma, kad:
  4.1. organizacija nėra likviduojama;
  4.2. neturi neįvykdytų mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
  4.3. paraiškoje ir jos prieduose nepateikė klaidinamos informacijos;
  4.4. nėra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kad organizacija pažeidė kitą sutartį dėl paramos skyrimo iš valstybės ar savivaldybės biudžeto;
  4.5. projekto išlaidos nedubliuoja išlaidų, finansuojamų iš kitų valstybės ar savivaldybės biudžeto programų lėšų.

 Projektų paraiškos priimamos nuo 2019 m. kovo 13 d. iki 2019 m. balandžio 3 d. (įskaitytinai), projekto paraišką pateikiant pasirinktu būdu:

 1. originalą pateikiant darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais - iki 15 val. 45 min.) Marijampolės savivaldybės administracijai, Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, I aukštas, priėmimo  langeliai 1, 2;
 2. elektroniniu paštu paraiska@marijampole.lt, laiško temos laukelyje (Subject) nurodant- Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų Socialinės integracijos programų finansavimo konkursui. Užpildytą projekto paraiškos formą ir papildomus dokumentus pateikiant visus kartu vienoje pdf rinkmenoje (faile);
 3. elektroniniu būdu per elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt

 

Telefonai pasiteirauti: 8 343 90 008, mob. tel. 8 615 54 818, el. p. ausra.paruliene@marijampole.lt

 

Konkurso nuostatai
Projekto paraiškos forma (doc)

 

 

Marijampolės savivaldybės administracijos
Socialinių paslaugų skyrius

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra