2020-05-25; 9:52 val.

Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Skelbiamas Neįgaliųjų socialinės integracijos programos projektų paraiškų konkursas

Marijampolės savivaldybės administracija skelbia 2018 metų konkursą neįgaliųjų socialinės integracijos projektų paraiškoms finansuoti.

Projektų paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos, biudžetinės įstaigos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai, bendruomenės ar bendrijos, kurios veikia pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus. Projekto paraiškos teikėjas gali teikti tik vieną projekto paraišką.


Neįgaliųjų socialinės integracijos programai įgyvendinti skiriamų lėšų naudojimo prioritetai ir sritys:

Projektų paraiškų finansavimo prioritetai:

 • aplinkos neįgaliesiems pritaikymas;
 • nuolatinio pobūdžio paslaugų teikimas;
 • kiti finansavimo šaltiniai.

Finansavimo sritys:

 • neįgaliųjų užimtumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas;
 • aplinkos neįgaliesiems pritaikymas;
 • specialaus transporto paslaugų neįgaliesiems teikimas;
 • vasaros poilsio neįgaliesiems organizavimas;
 • neįgaliųjų techninės pagalbos priemonių ar įrangos įsigijimas;
 • dalyvavimas respublikiniuose bei bendruomeniniuose renginiuose;
 • projektui įgyvendinti būtinų prekių, priemonių ir reikmenų įsigijimas;
 • nemokamo maitinimo paslaugų teikimas;
 • informacijos teikimas neįgaliesiems prieinama forma ir technologijomis (kurtiesiems, akliesiems);
 • patalpų, būtinų veikloms vykdyti, komunalinių išlaidų, nuomos apmokėjimas.

Projektų paraiškos priimamos iki 2018 m. balandžio 19 d.

Paraiškos pateikiamos pasirinkus vieną iš būdų:

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti pareiškėjas:

 1. 1. Projekto paraišką;
 2. 2. Projekto teikėjo įstatų (nuostatų) kopiją;
 3. 3. Dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopiją (jei pareiškėjui atstovauja ne vadovas).
 4. 4. Paslaugų gavėjų sąrašą, kuriame nurodomas neįgaliojo vardas, pavardė, gyvenamoji vietovė (miesto, miestelio, kaimo pavadinimas), neįgalumo lygis ar darbingumo lygis, ar nustatytas specialiųjų poreikių lygis.
 5. 5. Pareiškėjo, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, pasirašytą pažymą, kurioje nurodoma, kad:
  5.1. organizacija nėra likviduojama;
  5.2. neturi neįvykdytų mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
  5.3.  paraiškoje ir jos prieduose nepateikė klaidinamos informacijos;
  5.4. nėra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kad organizacija pažeidė kitą sutartį dėl paramos skyrimo iš valstybės ar savivaldybės biudžeto;
  5.5. projekto išlaidos nedubliuoja išlaidų, finansuojamų iš kitų valstybės ar savivaldybės biudžeto programų lėšų;

 

Telefonas pasiteirauti (8 343) 90 008.

 

Pridedama:

 

Marijampolės savivaldybės administracijos
Socialinių paslaugų skyrius

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra