2020-05-26; 3:39 val.

17-27 || Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų priėmimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų priėmimas
Administracinės paslaugos aprašymas Tikslas – priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau – Administracija) pagaminto , sunaikinto , suvartoto ūkyje, parduoto perdirbti ir parduoto ar nemokamai atiduoto tiesiogiai vartoti pieno ( Pieno  produktų) apskaitos žurnalą. Žurnalas turi būti pateiktas tiesiogiai atvykus į Administraciją. Jame turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, valdos Nr. Duomenys suvedami į VĮ ŽŪIIKVC duomenų bazę ir atspausdinama  pieno gamybos ir realizavimo metinė deklaracija 2 egz., kurių viena atiduodama pareiškėjui. Deklaraciją pasirašo pildęs ir duomenis sutikrinęs savivaldybės darbuotojas ir deklaraciją pateikęs pareiškėjas.
Administracinės paslaugos rezultatas Pareiškėjui išduodama pieno gamybos ir realizavimo metinė deklaracija už atskaitos laikotarpį
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas, jei gamintojas - fizinis asmuo.
  2. Įgaliojimas, jei dokumentai pateikiami per įgaliotąjį asmenį (kopija).
  3. Mirties liudijimas, jei deklaraciją pildo įpėdinis mirusiojo vardu (kopija).
  4. Pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje, parduoto perdirbti ir parduoto ar nemokamai atiduoto tiesiogiai vartoti pieno (pieno produktų) apskaitos žurnalas.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)  
Administracinės paslaugos teikėjas Zina Prajarienė, Žemės ūkio skyriaus vyriausioji  specialistė, (8 343) 91 443, zina.prajariene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Eugenijus Alesius, Žemės ūkio skyriaus vedėjas, (8 343) 91 537, mob. 8 686 80 238, eugenijus.alesius@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Administracinė paslauga suteikiama iš karto
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga neatlygintina
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Deklaracija suformuojama informacinės sistemos priemonėmis
Prašymo priėmimo vieta Marijampolė, Vytauto g. 17, Žemės ūkio skyrius, kab. 203
BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-30 18:14:22